Vi har alle hørt fødselsberetninger, om hvor smuk og intens oplevelse det var, da den lille kom til verden. Eller hvordan kvinden følte sig styrket og kraftfuld i og efter oplevelsen. ”Det var en fantastisk oplevelse, jeg glæder mig allerede til, at vi skal have den næste.”

Hvis du har haft en traumatisk fødselsoplevelse, taber du sikkert kæben, når du hører kvinder, der kommer med sådanne beretninger. Måske er det, der går gennem dit hoved mere noget i retning af: ” det var så voldsomt, og jeg gør det aldrig igen. Jeg panikkede totalt og blev fanget i min egen krop. Jeg følte mig så alene i de overvældende smerter. Det føltes som at blive sprættet op og kørt over på én gang. Det var simpelthen et mareridt, jeg ikke ønsker for selv min værste fjende.”

Hvis du har haft en traumatisk fødselsoplevelse, føler du dig måske alene. Det kan der være flere årsager til. Din partner er måske lyttende, men kan ikke sætte sig ind i det, du har gennemgået. Du har måske fortalt din mor eller veninder om din oplevelse, men de forstår dig måske ikke helt. ”Lad nu være med at tænke mere på den fødsel. Det vigtigste er jo, at du har fået et sundt og rask barn.”  Nogle kvinder får en efterfødselssamtale med jordemoderen, men beklageligvis har sundhedspersonale en kultur for, at det objektive forløb, altså det forløb, der står beskrevet i din journal, får meget fokus. Og der behøver ikke at være sammenfald mellem den kliniske beskrivelse af din fødsel og din personlige oplevelse. Med andre ord kan du have haft en ukompliceret fødsel rent medicinsk men personligt have været i fuldstændig panik eller smertehelvede.

Mange kvinder deler slet ikke deres traumatiske oplevelse med andre og ender derfor med at gå med oplevelsen alene. Nogle kvinder forsøger at skjule deres reaktioner og undertrykke dem. Det kan styrke følelsen af, at der er noget galt med dem, at de er unormale eller følelsen af, at de ligefrem er ved at blive skøre.

Manglende fokus på traumatiske fødselsoplevelser:

Hidtil har der desværre været alt for lidt fokus på traumatiske fødselsoplevelser og derfor også massiv mangel på viden om hvor mange kvinder, der egentlig udvikler posttraumatiske reaktioner efter en fødsel. Fagpersonale (f.eks. jordemødre og sundhedsplejersker) er desuden ikke tilstrækkeligt uddannet i at håndtere disse reaktioner, og derfor får alt for få kvinder den hjælp, de har brug for. Selv empatiske og indlevende jordemødre har sjældent den nødvendige viden om, hvilke psykologiske, emotionelle og kropslige reaktioner kvinder kan opleve efter en traumatisk fødsel, og for få kvinder får i sidste ende den hjælp, de egentlig behøver.

Måske er årsagen til det manglende fokus på kvinders oplevelse af traumatiske fødsler, at man har anskuet en fødsel som en naturlig begivenhed, som flertallet af kvinder gennemgår i løbet af livet. At en fødsel derfor er en naturlig livsbegivenhed og ikke anskues som noget, der kan give anledning til psykologiske og emotionelle komplikationer efterfølgende. Man anslår, at op mod 30% af alle fødende oplever det som traumatisk.

At den enkelte kvinde ikke mødes med forståelse fra fagpersoner og pårørende og dermed ikke får indsigt i, at hendes reaktion er naturlig, omend den kræver behandling, kan være med til at øge omfanget af den traumatiske efterreaktion.

Posttraumatiske reaktioner efter en fødsel:

Når vi udsættes for voldsomme begivenheder i vores liv, er det helt naturligt, at vi efterfølgende udviser en række symptomer. For kvinder, der har oplevet deres fødsel som voldsom eller traumatisk, gør dette sig også gældende. Disse symptomer kan f.eks. være at føle sig adskilt fra sine omgivelser, som var man i en osteklokke eller ved siden af sig selv, at opleve tilbagevendende billeder og tanker fra fødslen, intens angst, søvnforstyrrelser, vrede, at være i konstant alarmberedskab, en udtalt følelse af sårbarhed, manglende tillid til sig selv og/eller andre mennesker, skyld, skam, uro, ængstelse, flashbacks, at undgå det, der minder en om fødslen mm. Alle disse symptomer er helt naturlige og forventelige og aftager i de fleste tilfælde af sig selv. Men for nogle kvinder aftager symptomerne ikke, og for disse kvinder kan tanken om at skulle få et barn mere og føde igen forblive fuldstændig utænkelig.

Hos nogle af de kvinder hæmmes den naturlige regulering af ovenstående symptomer pga. uhensigtsmæssige psykologiske mekanismer (se PTSD – link). Hvis symptomerne vedbliver udover uger eller måneder og begynder at hæmme kvindens trivsel, vil behandling hos Center For Mental Trivsel kunne afhjælpe problematikken. Nogle kvinder oplever det, man kalder forsinket PTSD. Det vil sige, at der går mere end seks måneder mellem den traumatiske fødselsoplevelse og udviklingen af symptomer på denne.

Hvad kan bidrage til, at en fødsel opleves som traumatisk?

Om en fødsel er traumatisk eller ej afgøres af den enkelte kvindes oplevelse. En kvinde kan altså opleve fødslen som særdeles traumatisk til trods for, at journalen beretter om en ukompliceret fødsel i medicinsk forstand.

Nogle af de gennemgående oplevelser som kvinderne beskriver, i forbindelse med fødslen, er:

  • Hjælpeløs
  • Rædselsslagen
  • Ud-af-kroppen-oplevelse
  • Følelse af at få vendt vrangen ud på sig selv
  • Bange for at miste livet
  • Bange for at miste sit barn
  • Voldsomt kontroltab
  • Voldsom og overvældende smerteoplevelse

En række omstændigheder kan bidrage til en traumatisk fødselsoplevelse. Oplevelser som manglende tryghed, manglende tillid, ikke at blive set og hørt, at være overladt til sig selv, at barnet bliver taget med kop, kejsersnit, at møde flere forskellige jordemødre, at der opstår komplikationer hos barnet, at miste kontrollen over sig selv/sin krop, langt fødselsforløb, meget kort fødselsforløb, indgreb undervejs i fødslen, at ens grænser overskrides, følelse af at være ved at dø, ud-af-kroppen-oplevelse (dissociation: en almindelig traumatisk reaktion), vestorm, mm.

Hvordan behandles traumatiske fødselsoplevelser?

Når du påbegynder et forløb hos Center For Mental Trivsel, retter behandlingen sig mod at eliminere dine posttraumatiske symptomer. Som led i behandlingen vil du øge din forståelse af, at det, du har oplevet både under og efter fødslen, er helt forventeligt og naturligt. Hvis du føler, at du har stået alene med din fødselsoplevelser eller har en følelse af, at der er noget galt med dig, så vil du gennem behandlingen føle dig set, rummet og forstået. Dernæst retter sig behandlingen mod, hvis du ønsker at få flere børn, at bringe dig i stand til at skulle føde igen med ro og tryghed.

 

 

KAN JEG HJÆLPE DIG?