Angst er ikke noget udefrakommende, der rammer os. Det er faktisk en tilstand, vi selv skaber. Lyder det provokerende? Ja, det kan jeg godt forstå, for intet menneske ønsker at skabe noget så ubehageligt som en angstreaktion, det er jo indlysende.

Angst er en grundfølelse, som alle mennesker oplever fra tid til anden, livet igennem. Når angst udvikler sig til at blive et problem, går følelsen fra at være forbigående til at få karakter af en mere permanent tilstand. Angst opstår pga. uhensigtsmæssige mentale strategier. Og nyere behandlingsmetoder gør det muligt, ikke blot at symptomlindre, men at behandle årsagen til angst, ved at ændre disse uhensigtsmæssige mentale strategier.

Hvis du oplever angst, er der altså ikke noget glat med dig, der er noget galt med dine mentale strategier. Og mentale strategier er mulige at ændre, også selvom der er tale om mentale vaner, som vi har gjort brug af igennem mange år.

Vaneændringer kræver øvelse og fokus, det gældende også mentale vaneændringer. Men lad os se lidt nærmere på, hvad det er for uhensigtsmæssige mentale vaner, der skaber og vedligeholder en angsttilstand.

Hvad skaber og vedligeholder angst?

På tværs af alle angstlidelser ses en række uhensigtsmæssige mentale vaner, som bidrager til lidelsens udvikling og beståen. Forudsætningen for at gøre brug af uhensigtsmæssige mentale strategier er, at vi har nogle antagelser om strategierne – også kaldet metaantagelser. Eksempler på disse kunne være:

 • ”Jeg kan ikke styre, om jeg bekymre mig. Jeg har ingen kontrol over mine bekymringer.”
 • ”Jeg bliver nødt til at bekymre mig, for at foregribe ting der kan ske.”
 • ”Jeg må undgå bestemte tanker, undertrykke dem, eller skubbe dem væk.”
 • ”Jeg må tænke mere positiv eller mere realistisk.”
 • ”Jeg ender med at tage skade af mine tanker og følelser. Mine bekymringer ender med at ødelægge min hjerne eller mit hjerte kollapser.”
 • ”Jeg ender med at blive skør af alle de tanker og bekymringer.”
 • ”Jeg bliver nød til at holde øje med trusseler og være på udkig efter potentielle farer, for at jeg kan være forberedt.”
 • ”Jeg må holde øje med mine egne følelser eller kropslige fornemmelser.”
 • ”Mine tanker er virkelighed.”
 • ”Så længe jeg er i alarmberedskab, er jeg forberedt på, hvad der end måtte ske”
 • ”Hvis jeg hele tiden er på vagt, så er jeg klar til at reagere, før det er for sent”
 • ”Så længe jeg holder øje/ tjekker kan jeg være tryg”
 • ”Jeg må holde øje med faresignaler/mistænkelige mennesker/ mine egne følelser/ min egen krop for ikke at overse noget”
 • ”Jeg må ikke tænke på det, jeg er bange for/på det traumatiske jeg har oplevet, for så kommer jeg aldrig over det”

Strategier som trusselsmonitorering, bekymringer om fremtiden for at foregribe mulige farer, overvågning af egne tanker og kropslige fornemmelser eller tankeundertrykkelse er alle strategier, der ende med at blive en del af problemet, da de opretholder alarmberedskabet i din krop og dermed angsttilstanden. Forudsætningen for at slippe af med dine angstsymptomer er derfor, at disse mentale vaner ændres.

Grunden til at en person med angst gør brug af disse mentale strategier er, at personen har nogle grundlæggende antagelser om, at han enten ikke kan kontrollere om han bekymre sig, eller at det at bekymre sig er nyttigt.

Derfor retter behandlingen sig mod at udfordrer metaantagelser som: ”jeg kan ikke kontrollere om jeg bekymre mig,” eller ”det nytter, at jeg bekymrer mig.”

I behandlingen hos Center For Mental Trivsel vil du erfare, at bekymring ikke er en hensigtsmæssig strategi, da den har store konsekvenser (giver dig angstsymptomer) og ikke bidrager med det du egentlig ønsker. Gennem konkrete øvelser vil du (gen)opdage, den kontrol du har over egne tankeprocesser og gradvist ændrer dine mentale vaner, hvorpå dine angst symptomer slipper.

Vil du vide mere om angst?

Ønsker du at booke din første session?

Den særlige tænkningsstil der knyttet sig til angst udfordres og ændres gennem behandling med STRESS- OG ANGSTMETODEN. Ønsker du at påbegynde din behandling, og få direkte adgang til det terapeutiske indhold?

Angst er ikke en tilstand du behøver at leve med, og du kan påbegynde din behandling allerede i dag!

KAN JEG HJÆLPE DIG?