Styr på stress og angst med Mindfulness

Onlineterapi hos Center for Mental Trivsel

Kender du det, at tankerne galoperer derudaf? Har du oplevet at blive overvældet af dine egne tanker eller følelser? Får du indimellem følelsen af at være fanget i din egen krop eller i dit eget hoved? Vil du have et konkret redskab til at bryde med dette, så er Styr på stress og angst med Mindfulness et behandlingstilbud, der kan hjælpe dig.

Hvordan opstår stress og angst?

Når vi ”fanges” af vores tanker, så aktiverer det et følelsesmæssigt respons. Vores følelser aktiverer biokemiske processer i kroppen, og det skaber kropslige symptomer.

Tanker → Følelser → Biokemi → Kropslige symptomer

Formentlig har du allerede erfaret, at fokus på dine stress- eller angstfyldte tanker aktiverer en følelsesmæssig oplevelse af stress eller angst, som igangsætter alarmberedskab i din krop. Alarmberedskabet opstår ved, at dine binyrer begynder at frigive stresshormoner. Hormonerne adrenalin og kortisol begynder at cirkulere rundt i din blodbane og påvirker dine organsystemer. Det giver symptomer som uro, hjertebanken, svedige håndflader, svimmelhedsfornemmelse, ondt i maven, en klump i halsen osv. Disse kropslige fornemmelser skaber ofte flere tanker som: ”Ej, hvor er jeg stresset, jeg kommer aldrig igennem dagen. Hvad hvis jeg ender med at besvime? Jeg kan ikke holde det ud. Hvordan kan jeg slippe væk? Jeg panikker snart fuldstændig.”

Stress og angst igangsættes altså af en kaskade af negativ tænkning, som desværre vedligeholder tilstanden, da det forstærker den følelsesmæssige reaktion, hvorved stresshormoner udskilles, og kropslige reaktioner opstår. Onlinebehandlingen Styr på stress og angst med Mindfulness tilbyder dig et værktøj til at bryde med den mekanisme, hvorved din evne til at regulere dine følelser, alarmberedskab og stressniveau øges.

Hjernen er aktiv døgnet rundt. Dermed stimulerer vi vores hjerne konstant. Man kan sige, at vi træner vores hjerne konstant. Det kan være, at du i en periode har trænet din hjerne til at tænke negative tanker, til at være trusselsfokuseret eller spekuleret, og bekymret dig om stressende forhold i dit liv. Det vi gør igen og igen, bliver hjernen god til. Det ved vi fra forskningen i neuroplasticitet (link). Mindfulnessbehandlingen tilbyder dig en vej til at bryde med disse mønstre og begynde at træde nye og mere hensigtsmæssige stier i din hjerne. Ved at træne regelmæssigt til onlinemeditationerne skaber du nye neurale stier i din hjerne.

At smelte sammen med vores tanker?

Når vi oplever stress eller angst, sker det, fordi vi smelter sammen med vores tanker og følelser. For nogle kan det nærmest opleves som om, at tanker og følelser tager styringen og efterlader dem ude af stand til at generobre kontrollen over sig selv. I forsøg på at generobre kontrollen er det almindeligt at håndtere negative tanker ved at tænke videre, tænke mere, analysere, rationalisere, bytte negative tanker ud med positive osv. 

Hvad er tankefusioner?

Dette er gennemgående for alle typer stress- og angsttilstande. Problemet er ikke, at negative tanker og følelser dukker op i os, problemet er, hvordan vi reagerer på dem. I dette behandlingsmodul lærer du at reagere anderledes og hensigtsmæssigt. Du omskoler med andre ord dit sinds vaner ved, at du i stedet begynder at observere tanker, følelser og kropslige fornemmelser uden at respondere på dem, uden at smelte sammen med dem, uden at forsøge at ændre på noget og uden at dømme dem. Grunden til, at det har dybdegående terapeutisk effekt er, at du bryder med mekanismen:

Tanker → Følelser → Biokemi → Kropslige symptomer

Hvordan behandles stress og angst med Mindfulness?

Hvordan behandles stress og angst med Mindfulness?

Når du træner til onlinemeditationerne, så styrker du din medfødte menneskelige evne til at afkoble dig fra dine tanker. Det vil sige, du træner at adskille dig fra egne tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

Det gør du ved igen og igen at øve dig i at observere indre begivenheder neutralt. Ligesom vi kan iagttage, hvordan skyerne bevæger sig på himlen uden at forsøge at forandre dem, så træner du i onlinemeditationerne neutralt at iagttage indre begivenheder. Derved bliver du gradvist i stand til at vælge, om du vil ”gå med” tankerne, lade tankerne overtage dig og lade den ene tanke føre til den næste, eller vælge at se tanker blot som tanker og lade dem passere forbi som skyer på himlen. På den måde undlader du, at tankerne tager styringen over dig. Gennem træning lærer du ligeledes blot at observere følelser uden at gøre noget ved dem, hvilket skaber rum til, at de faktisk kan regulere sig af sig selv. Det er nøglen til at bryde med din stress- eller angsttilstand.

Lyder det enkelt? Det er det i og for sig også, men det kræver øvelse. Udover guidningen fra de specialdesignede lydfiler så støttes du gennem hele forløbet af den omfattende viden og indsigt, du opnår fra de fire undervisningsmoduler.

Hvordan påvirkes hjerne af Mindfulnesstræning:

Hvordan påvirkes hjernen af mindfulnesstræning

Gennem de sidste ti år er mængden af forskning i Mindfulness vokset eksplosivt. Man kan nu med forskningsmæssig sikkerhed sige, at mental sundhed kan trænes helt på lige fod med fysisk sundhed, og en stor, nyere metaanalyse viser, at Mindfulness er en effektiv behandling af stress og angst. Efter bare otte ugers træning får man det signifikant bedre.

 

I hjernen sker der særlige forandringer, når vi træner Mindfulness. Følelser som irritation, vrede, stress, angst og depression har med aktivitet i højre side af den hjerneregion, der hedder det præfrontale cortex.  Efter blot otte ugers træning sker en kraftig forskydning over i venstre side af dette område. Mennesker med stor aktivitet i venstre side af det præfrontale cortex kommer sig meget hurtigere over stærke følelser. Forklaringen er, at venstre side sender hæmmende signaler til amygdala (hjernens alarmcentral der bl.a. regulerer frygt), hvorfor amygdala-aktiveringen reduceres, og området falder til ro. Desuden kan man se, at amygdala bliver mindre reaktiv i forhold til det, der plejer at aktivere vores alarmberedskab. Hvor amygdala hurtigt plejer at blive aktiveret i særlige situationer, hvor vi bliver stressede eller angste, så har området nu mindre travlt med at få aktiveret kroppens alarmberedskab efter et forløb med mindfulnesstræning.

Mindfulnesstræning bevirker desuden, at hjernebarken fortykkes i de områder, der styrer opmærksomhed, avanceret tænkning og planlægning, så vores kapacitet inden for disse områder øges. Samarbejdet mellem de to hjernehalvdele bedres, og der dannes nye hjerneceller, hvilket betyder, at din samlede kapacitet øges.

Hvorfor har vi moderne mennesker brug for Mindfulness?

Hvorfor har vi moderne mennesker brug for Mindfulness?

Mange af os længes efter mere nærvær og mere ro i sindet, men de fleste af os fylder hele tiden livet med mad, snak, travlhed, overarbejde, skærme, sociale medier osv. Spørgsmålet er, om det har konsekvenser for vores psykiske trivsel. Ser vi på statistikkerne for stress og angst, er der noget, der tyder på det.

Mange unge mennesker oplever, hvordan de i uddannelsessystemet konstant bliver målt og vejret. Hertil kommer arbejdsmarkedets konstante øgede tempo og krav om evig omstillingsparathed, hvilket betyder, at vi alle har fokus på at præstere og opnå noget mere eller mindre konstant. De sociale medier kræver vores evige tilgængelighed, og ofte viser vi kun den bedste udgave af os selv i den digitale verden. At skulle opnå noget eller leve op til noget på så mange arenaer i vores liv både i arbejdslivet, privatlivet og i den digitale verden kan blive for meget. Nogle mennesker er blevet så vant til at skulle præstere konstant, at de kan blive helt urolige, hvis de ikke skal noget, og derfor kan de have svært ved at give sig selv lov til at slappe af. Onlinemeditationerne træner dig i at være til uden at skulle noget. I Mindfulness skal du ikke noget, du skal ikke leve op til noget, du skal ikke præstere noget.

Behandlingen Styr på stress og angst med Mindfulness hjælper dig til at komme mere til stede i dit eget liv, og lærer dig at være sammen med dig selv på en god og konstruktiv måde.

Når vi oplever stress eller angst forsvinder vi fra nuet

Når vi oplever stress eller angst forsvinder vi fra nuet

I modsætning til andre dyrearter så evner mennesket at tænke over ting, der ikke sker netop nu. Vi grubler over ting, der er sket i fortiden, og bekymrer os om, hvordan fremtiden vil blive. Måske frygter vi scenarier, der aldrig nogen sinde bliver en realitet.

Selvom denne evne er et fantastisk evolutionært fremskridt, der faktisk gør os i stand til at lære, drage fornuftsbaserede konklusioner, argumentere og planlægge, så har den selv samme evne store omkostninger for vores trivsel. Stress og angst er eksempler på, hvordan vi ”fanges” af vores indre tankevirksomhed, der retter sig mod fortiden eller fremtiden. Tanker som: ”hvordan skal jeg nå alle mine arbejdsopgaver i morgen? Hvad hvis eksamen kommer til at gå ligeså dårligt som sidste år? Hvorfor bliver jeg ved med at have det så dårligt?” Fælles for disse tankeeksempler er, at de alle retter sig mod fortiden eller fremtiden, hvilket hæmmer nærværet i nuet. Gennem behandlingen i dette modul øver du dig i at flytte opmærksomheden tilbage til nuet, hvilket reducerer dine symptomer på stress og angst og øger din psykiske trivsel.

Hvad indeholder modulet Styr på stress og angst med Mindfulness?

Styr på stress og angst med Klinisk Hypnose

Modulet indeholder følgende lydfiler:

Mindfulnessmeditationer:

Lydene

Medfølelsesmeditation

Mindfulness meditation 8 min.

Mindfulnessmeditation 15 min.

Tankerne

Åndedrætsmeditation 10 min.

Åndedrætsmeditation 20 min.

Bodyscanmeditationer:

Bodyscan 20 min.

Bodyscan 45 min.

Træn en ny mental indstilling:

Accept

Giv slip

Ikke-dømmende

Ikke- stræbende

Tillid

Tålmodighed

Åbenhed 

Tag styrringen over dine bekymringer: 

I denne del af behandlingen lærer du at tage kontrollen over dine bekymringer, så de ikke længere tager styringen over dig.

 

Desuden får du adgang til fire omfattende undervisningsmoduler, hvor du introduceres til Mindfulness, opnår forståelse af, hvad det er for vilkår, der udfordrer os moderne menneskers psykiske trivsel, får indsigt i, hvordan stress og angst behandles med Mindfulness, samt introduceres til ny og banebrydende forskning i Mindfulness. Undervisningsmodulerne er samlet set af 60 min. varighed og indeholder følgende:

1. undervisningsmodul:  Livet som moderne menneske:

 • Omfanget af psykisk mistrivsel
 • Mennesket kan forsvinde fra nuet
 • Hvordan påvirkes vi af det omgivende samfund
 • Hvordan fungerer det menneskelige sind
 • Mindfulness får os tilbage til nuet
 • Litteratur

2. undervisningsmodul: Hvad er mindfulness?

 • Grundlæggende forståelse af mindfulness som metode
 • En ny mental indstilling: ikke-dømmende
 • En ny mental indstilling: nysgerrighed
 • En ny mental indstilling: accept
 • En ny mental indstilling: ikke-stræbende
 • En ny mental indstilling: at give slip
 • En ny mental indstilling: tillid
 • En ny mental indstilling: tålmodighed
 • Litteratur

 

3. undervisningsmodul: 

 • Mekanismen bag stress og angst
 • Mindfulness – en metode til at bryde med denne mekanisme
 • Kognitiv evaluering
 • Hvordan foregår mindfulnesstræning i praksis
 • At tage ansvar for vores egen psykiske trivsel
 • Hvordan ændrer det livet at træne mindfulness
 • Litteratur

4. undervisningsmodul:

 • Mindfulness som behandling af OCD – præsentation af videnskabeligt forsøg
 • Forskningen i mindfulness, generelt
 • Hvordan ændrer hjernens fysiske strukturer sig ved mindfulnesstræning
 • Styrkelse af metaperspektiv
 • Mindfulness’ påvirkning af immunforsvaret og proinflammatoriske gener
 • Findes lykken i nuet – præsentation af videnskabeligt forsøg
 • Litteratur

 

Styr på stress og angst med Klinisk Hypnose

Sådan opretter du dig

Når du opretter dig som abonnent, betaler du 349 kr/mdr. og får adgang til at streame det terapeutiske indhold og undervisningen i dette behandlingsmodul. Studierabat: 249 kr/mdr.

 

 

 

Brug denne onlinebehandling sammen med Førstehjælp til stress og angst og Styr på stress og angst med Klinisk Hypnose for at opnå optimal terapeutisk effekt. Få adgang til alle tre behandlingspakker for kun 399 kr/mdr. Studierabat: 299 kr/mdr.

Se Behandlingsplan, for at få det optimale ud af dit onlineterapeutiske behandlingsforløb

KAN JEG HJÆLPE DIG?