Styr på stress og angst med Klinisk Hypnose

Styr på stress og angst med Klinisk Hypnose er et onlineterapeutisk tilbud til dig, der ønsker at blive fri af stress eller angst.

Onlineterapi hos Center for Mental Trivsel

Hvordan kan Klinisk Hypnose hjælpe?

Forklaringen på at du kan få styr på stress og angst med Klinisk Hypnose er, at alle behandlingslydfilerne er specialdesignet til at ændre på dine indre mentale billeder og forestillinger. Forskning i hjernens neuroplasticietet har kortlagt, at der dermed dannes nye nervebaner. Helt konkret dannes der nye forbindelser mellem synapserne i hjernen, når man ændrer på sine indre mentale billeder og forestillinger. Onlinebehandlingen indeholder en række terapeutiske lydfiler, der hjælper dig til at aflære uhensigtsmæssige kropslige og adfærdsmæssige reaktioner, som ses ved både stress og angst. Gennem behandlingen støttes du i at skabe nye indre mentale forestillinger, hvilket ændrer strukturerne i din hjerne. Det er forklaringen på, hvorfor Klinisk Onlinehypnose er så virksomt et terapeutisk redskab til behandling af stress og angst.

Hvis du vil aflære din stress- eller angstreaktion, så opret dig som abonnent og få adgang til behandlingen: Styr på stress og angst med Klinisk Hypnose.

Hvad er Klinisk Hypnose?

Mange forbinder hypnose med noget overnaturligt eller okkult, fordi de fleste kender hypnose fra scenehypnose. Men er der noget mystisk ved hypnose? Det videnskabelige svar på det spørgsmål er nej. Hypnose er et naturligt men dog komplekst neuropsykologisk fænomen, der involverer ændringer i vores opmærksomhed og koncentration. Der er altså tale om en fokuseringsteknik, da du under hypnose aktivt vender din opmærksomhed væk fra den ydre verden og ind mod din indre oplevelse.

Hvad er Klinisk Hypnose?

Vi kender det opmærksomhedsskift, fra når vi skal lære noget nyt. Da vi f.eks. som børn skulle lære at binde snørebånd, gik vi ind i en fokuseret tilstand, hvor vi koncentrerede hele vores opmærksomhed på det at binde knuden, og lukkede alt andet ude imens. Den samme mekanisme udnyttes, når du lytter til behandlingslydfilerne, hvilket gør det muligt at aflære den uhensigtsmæssige stress- eller angstreaktion, du mærker. Jeg guider dig nemlig i lydfilerne til at gå ind i en fokuseret tilstand, der muliggør at lære nye måder at tænke på, nye følelsesmæssige reaktioner og nye måder at handle på, hvilket skaber nye neurale forbindelser i din hjerne, og ændrer hjernens strukturer.

*Klinisk Hypnose kan kun udføres af sundhedsprofessionelle med offentlig autorisation og med en specialuddannelse i hypnose. Betegnelsen Klinisk Hypnose er en kvalitetssikring for dig som klient, da der i Danmark ikke stilles nogen krav til hypnoseterapeuters viden eller uddannelsesmæssige baggrund. Enhver kan derfor kalde sig hypnoseterapeut.

Vil du have svar på ofte stillede spørgsmål om hypnose?

Anbefaling: Tag denne onlinebehandling sammen med Førstehjælp til stress og angst og Styr på stress og angst med Mindfulness for at opnå den optimale terapeutisk effekt. Se Behandlingsplanen, for at få overblik over forløbet.

Hvordan virker Klinisk Hypnose som onlinebehandling?

Hvordan virker Klinisk Hypnose som onlinebehandling?

For at give et eksempel på hvordan vores indre mentale billeder ændrer hjernens strukturer og aktivitetsmønstre, kan vi se på kliniske studier af sportsfolk, der mentaltræner.

Træningen går nemlig ud på at arbejde med mentale billeder, fokuseret på den særlige sekvens af bevægelser, der f.eks. skal til for at slå en forlæns saltomortale. Studier har vist, at den motoriske cortex aktiveres. Den motoriske cortex er det område i hjernen, som kontrollerer de muskler, der involveres, når man laver en forlæns saltomortale. Tanken alene kan altså øge eller nedsætte aktiviteten i forskellige dele af din hjerne. Det er med afsæt i denne videnskabelige indsigt, at alle hypnoselydfilerne er designet.

Onlinebehandlingen hjælper dig til at skabe nye færdigheder, hvad enten det er ændringer af tanker, adfærd eller følelser ved hjælp af adfærdspsykologiske teknikker. Ved at lytte regelmæssigt til de hypnoselydfiler som henvender sig til din problematik, vil du simpelthen træde nye stier i din hjerne, skabe nye neurale kredsløb, der ændrer dine tanker, adfærd og følelsesmæssige reaktioner, og som omformer din hjerne. Derfor reducerer lydfilerne effektivt den stress eller angst, du udfordres af.

Kan Klinisk Onlinehypnose hjælpe alle?

Kan Klinisk Onlinehypnose hjælpe alle?

Ja, og her kommer forklaringen. Det er en forældet men desværre stadig udbredt antagelse, at traumer lagres i underbevidstheden. Tidligere har man antaget, at hypnose var et effektivt terapeutisk værktøj til at bearbejde negative eller traumatiske hændelser i fortiden.

Mange hypnoseterapeuter er beklageligvis stadig af den opfattelse, men nyeste psykologiske forskning har afskrevet denne forståelse. Sindet fungerer nemlig helt anderledes end hidtil antaget.

Det er korrekt, at vi har en underbevidsthed, og i hypnose får vi mere direkte adgang til denne. Men det er ikke gennem bearbejdning af negative oplevelser eller traumatisk materiale, at du opnår terapeutisk effekt. Forklaringen skal findes et andet sted, nemlig i din hjernes neuroplastiske evne.

Neuroplasticitet er hjernens evne til at ændre sine strukturer og aktivitetsmønstre. Din hjerne består af ca. 100 miliarder hjerneceller, og hver af disse er forbundet med op til 10.000 andre hjerneceller. Der befinder sig altså et ubegribeligt stort neurologisk netværk i din hjerne, og det netværk forandrer sig konstant. Neuroplasticitet beskriver den konstante forandring af din hjerne, som forårsages af tanker, følelser, indre eller ydre oplevelser.

Det vi gør igen og igen, bliver hjernen god til. Måske har du i en periode igen og igen mærket stress eller angst. Din hjerne er altså blevet god til at producere denne tilstand. Men den gode nyhed er, at du skånsomt og effektivt kan træne din hjerne til at gøre noget andet. Når du lytter regelmæssigt til lydfilerne i dette behandlingsmodul, så skaber du nye neurale kredsløb i din hjerne, du træder nye og mere hensigtsmæssige ”hjernestier”, der muliggør, at dine stress- eller angstsymptomer gradvist reduceres.

Start din onlinebehandling allerede i dag.

Hvad sker der i hjernen under Klinisk Hypnose?

Hvad sker der i hjernen under Klinisk Hypnose?

Klinisk Hypnose foregår i det, man kalder en trancetilstand.  Trance er en helt naturligt forekommende tilstand, som alle mennesker befinder sig i mange gange daglig. Du kender tilstanden fra, når du falder i staver, når du er opslugt af en god serie, eller er helt fordybet i en samtale med en god ven.

Du går også i trance, når du mediterer eller glemmer tid og sted under koncerten med dit yndlingsband. Du har sikkert allerede erfaret, at det er en meget afslappende og behagelig tilstand at befinde sig i for hver aften, når du glider ned i stadiet mellem at være vågen og sove, er du også i trance.

I trance flyttes vores opmærksomhed fra den ydre verden og skærpes mod den indre, men det er ikke den eneste ændring, der sker. Ved EEG-målinger (elektroder sat på kraniet for at monitorere hjernens elektriske udladninger) har man kortlagt, at hjernen i almindelig vågen tilstand er domineret af det, man kalder højfrekvente bølger, de hurtige beta-bølger. Under afslapning daler hjernebølgerne til de lavfrekvente alfa-bølger, men i trance daler hjernebølgerne yderligere til de helt lavfrekvente theta-bølger. Det der kendetegner hjernen, når den er domineret af theta-bølger, er, at vores evne til at skabe livlige, indre billeder øges, og vi har ligeledes øget adgang til vores kreativitet og erindringer. I hypnosebehandlingen ændrer du på nænsom men effektiv vis den stress- eller angstreaktion, du oplever, ved at stimulere dannelsen af nye indre mentale billeder.

Desuden har man ved hjernescanning af mennesker i trance fundet øget aktivitet i det, man kalder det limbiske system, herunder området amygdala, som har betydning for bearbejdningen af følelser som f.eks. frygt. I undervisningsmodulerne i dette behandlingsmodul vil du få mere dybdegående forståelse for, hvad det er for positive forandringer, der skabes i din hjerne, når du lytter til lydfilerne, da du vil blive præsenteret for helt ny og banebrydende videnskabelig forskning i hypnose. Ønsker du at få adgang til denne viden?

Hvad indeholder pakken Styr på stress og angst med Klinisk Hypnose?

Styr på stress og angst med Klinisk Hypnose

Pakken indeholder følgende lydfiler:

Angst for at forlade dit hjem

Angst for de fysiske symptomer og det alarmberedskab du har mærket i kroppen

Angst for eksponering

Angst for uvirkelighedsfølelse eller for at blive psykisk syg

Angsten for angsten

Behandling af generaliseret angst

Behandling af PTSD – reducer symptomerne

Behandl årsagen til den angst, du mærker

Bekymret for at få tilbagefald

Få tillid til, at du er sund og rask

Helbredsangst, bange for at fejle noget kropsligt

PTSD, for dig der har været involveret i en ubehagelig hændelse

Slip socialangst

Stress, at kunne koble fra

Stress, lad kroppen få ro

Sygemeldt med stress

Ændring af ubehagelig fysisk eller psykisk reaktion

Skift fra indre til ydre fokus:

I denne del af behandlingen lærer du at skifte fokus for din opmærksomhed. Når vi oplever stress og angst, så fastlåses vores opmærksomhed på indre tanker, følelser eller kropslige fornemmelser. I dette behandlingsmodul lærer du at øge fleksibiliteten i din opmærksomhed og styrke din evne til at skifte fokus.  Dette lærer du gennem videoundervisning og worksheets.

 

Jeg introducerer hver lydfil med at undervise dig i mekanismerne bag stress eller angst. At du begynder at få forståelse for de mekanismer, der har skabt og vedligeholdt din stress- eller angsttilstand, giver dig indsigt i, at der ikke er noget galt med dig, men det er de mentale strategier, du har gjort brug af indtil nu, der ikke er hensigtsmæssige.

Desuden får du adgang til to omfattende undervisningsmoduler, hvor du vil opnå grundlæggende viden om hypnose, hvorfor og hvordan hypnose virker samt få kendskab til den nye og banebrydende forskning i hypnose. Undervisningsmodulerne er samlet set af 60 min. varighed og indeholder følgende:

 

1. undervisningsmodul: Hvad er hypnose og hvordan bruges hypnose i behandlingen af stress og angst:

 • Sindets to dele, den bevidste del af sindet og underbevidstheden
 • Behandlingseksempel: Emma lider af generaliseret angst
 • Hvordan aflæres uhensigtsmæssige reaktioner
 • Eksponering i hypnose
 • Årsagen til Emmas angst
 • Reframing
 • Hvad er trance, og hvad siger forskningen
 • Nervesystemet og trance
 • Hvad er hypnose
 • Neuroplasticitet
 • Vores indre forestillinger og udviklingen af angst
 • Vores indre forestillinger og udviklingen af stress
 • Suggestioner og visualisering
 • Litteratur

2. undervisningsmodul:  Hypnose og forskningen

 • Generel introduktion til den videnskabelige forskning i hypnose
 • Banebrydende forskning: hypnose som behandling til mennesker med erhvervet hjerneskader
 • Hypnose til behandling af smerter
 • Hypnose og immunforsvaret
 • Opsummering af forskning
 • Behandling af stress og angst med Klinisk Onlinehypnose
 • Muligheder og begrænsninger ved onlineterapi
 • Litteratur
Styr på stress og angst med Klinisk Hypnose

Sådan opretter du dig

r du opretter dig som abonnent, betaler du 349 kr/mdr. og får adgang til at streame det terapeutiske indhold i denne behandlingspakke. Studierabat: 249 kr/mdr.

 

Brug denne onlinebehandling sammen med Førstehjælp til stress og angst og Styr på stress og angst med Mindfulness for at opnå optimal terapeutisk effekt. Få adgang til alle tre behandlingspakker for kun 399 kr/mdr. Studierabat: 299 kr/mdr.

Se Behandlingsplan, for at få det optimale ud af dit onlineterapeutiske behandlingsforløb

KAN JEG HJÆLPE DIG?