Ofte stillede spørgsmål om hypnose

Hvad er hypnose, og er det farligt?

Hypnose er det terapeutiske arbejde, som udføres, mens du er i trance. Hypnose er en fokuseringsteknik, hvor du i trance guides til at skabe nye indre mentale billeder og forestillinger, der muliggør, at du kan aflære uønskede reaktioner som stress og angst.

Da hypnoseterapeut ikke er en beskyttet titel, er den terapeutiske behandling også særdeles svingende i kvalitet fra behandler til behandler. Hypnose er et neutralt fænomen i sig selv, ligesom en kniv er et neutralt fænomen. En kniv kan af en kok bruges til at lave fortryllende retter, og af den forkerte kan den bruges til at gøre alvorlig skade. På samme måde er kvaliteten af hypnose afgjort af terapeutens faglige forudsætninger.

Hvis du af geografiske årsager ikke har mulighed for at booke en tid hos Center For Mental Trivsel, og har brug for hjælp til at finde en god hypnoseterapeut nær din bopæl, så læs guiden: Hvordan finder jeg den rigtige terapeut?

Hypnose kan ikke være farligt, men forvaltet af en utilstrækkeligt kvalificeret terapeut, kan det have utilsigtede konsekvenser. (Se evt. “Hvad er Klinisk Hypnose” længere nede på siden.)

Kan man miste kontrollen/manipuleres under hypnose?

Nej. Ingen mennesker kan tvinges til at lytte, hvis de ikke vil. Ingen kan tvinges til at slappe af på kommando, hvis de ikke ønsker det. Du vil heller ikke kunne acceptere et forslag om tænke eller føle anderledes, hvis du ikke synes om det. Manipulation og kontroltab er myter om hypnose. Scanninger af hjernen i hypnose har vist, at hjernen er meget aktiv. Derfor har man kontrol over sig selv, og man er i stand til at beslutte, om man vil tage imod hypnosebehandlingen eller ej.

Begreberne kontroltab og magt er irrelevant i forhold til klinisk hypnose (link). Terapien retter sig mod, på skånsom og respektfuld vis, at øge klientens egen kontrol over tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Terapien udføres med afsæt i klientens samtykke og foregår i et professionelt og respektfuldt samarbejde imellem terapeuten og klienten.

Kan man komme til at sige eller gøre noget mod sin vilje under hypnose?

Når klinisk hypnose udføres af Center For Mental Trivsel, er behandlingen altid i overensstemmelse med centerets etiske retningslinjer for terapeutisk praksis (link). Behandlingen bygger derfor altid på respekt for klienten, og der værnes om klientens personlige integritet.

Klinisk hypnose udføres altid i en tilladende form. Dvs. jeg formulerer alt under hypnose i vendinger som: ”hvis det er ok for dig, så forestil dig at…” og ”tillad dig selv, hvis du er klar, at lægge mærke til…”. Det, der karakteriserer denne tilladende form, er, at det altid sikrer respekt for klientens individuelle forskelligheder, og tillader klienten den fulde kontrol.

Sover man eller er man ”helt væk” under hypnose?

Hypnose er det terapeutiske arbejde, der udføres i trance (link). Da trance er en naturligt forekommende tilstand, som du kender fra, når du falder i staver, eller lige inden du falder helt i søvn om aftenen, har du også erfaring med den tilstand, du går ind i under hypnose; det er nemlig den samme. Da trance er stadiet mellem vågen og søvn, oplever nogle klienter at blive så dybt afslappede, at de falder i søvn under hypnose. Der er altså tale om en helt naturlig søvn, som du af dig selv vågner af igen. Det er samme type søvn, som du glider ned i hver nat.

At man er ”helt væk” eller falder i en anden søvn under hypnose, er altså en myte. Udefra kan det ligne, at man sover, når man er i hypnose, for kroppen bliver tungt afslappet, men mentalt er man helt bevidst og endda meget aktiv.

Kan man risikere at sidde fast i trancen og ikke kunne komme ud af trancen igen?

Man risikerer lige så lidt at sidde fast i trance, som man risikerer at sidde fast i at falde i staver. Det kan med andre ord ikke lade sig gøre. Igen er der tale om en myte, som måske bygger på, at klienter i trance kan reagere med langsomme bevægelser eller langsom tale, hvilket blot har at gøre med, at den beroligende del af nervesystemet er dominerende. Hvis du har oplevet, at nogen kalder på dig, når du sover, så ved du at din tale og dine bevægelser også er langsommere end i vågen tilstand. Dette er helt naturligt.

Kan der komme ting op fra fortiden eller underbevidstheden, som man ikke kan kontrollere?

Hypnose er betegnelsen for det stykke terapeutiske arbejde, der udføres, mens du er i trance (link). Du kender det at være i trance fra det stadie, du hver aften glider ned i – stadiet mellem at være vågen og sove. Derfor har du også daglige erfaringer med denne tilstand og ved, at det er en meget behagelig og helt ufarlig tilstand at befinde sig i, som ikke er præget af ukontrollerbarhed over vores egne mentale processer. At fortrængte minder fra fortiden pludselig popper op er altså en myte om hypnose.

Kan onlinehypnose være farligt?

Så længe du ikke færdes i trafikken eller betjener elektronik, der kræver din opmærksomhed, mens du lytter til lydfilerne, så er onlinehypnose ikke forbundet med fare.

Ved jeg hvad der sker omkring mig?

Hypnose er forbundet med ændringer i vores koncentration og opmærksomhed. Derfor skærpes din opmærksomhed mod din indre oplevelse, og dit fokus på dine omgivelser reduceres. Du kan fortsat orientere dig, men din motivation for at gøre det er formentlig ikke stor. Det svarer til, at du fokuserer al din opmærksomhed på at tråde en nål. Der kan komme en person ind ad døren eller telefonen kan ringe, men hvis du er helt fokuseret på at få tråden igennem nålen, så vil din opmærksomhed forblive fokuseret på det.

Mister man bevidstheden under hypnose?

Nej, det ”værste” der kan ske er, at du falder i søvn, og her er tale om den samme helt naturlige søvn, som du glider ned i hver nat.

Hvad er forskellen på onlinehypnose og individuelle sessioner?

Se ”Hvilke muligheder og begrænsninger er der ved onlinehypnose?”

Hvilke muligheder og begrænsninger er der ved onlinehypnose?

Der er en lang række terapeutiske hypnoseteknikker, som kan udføre online. Det vil sige, at du kan opnå stort terapeutisk udbytte hjemme i din egen stue. Desuden kan du bruge lydfilerne så ofte, du vil, og frit passe det ind i din hverdag. Det giver stor fleksibilitet.

En anden unik dimension ved onlinebehandlingen er, at du er meget aktiv i din egen behandling. Der er undersøgelser, der viser, at i jo højere grad vi tager ansvar for at genetablere vores egen trivsel, i jo højere grad oplever vi, at vi selv kan gøre noget. Og det har positiv indflydelse på vores livskvalitet og vores oplevelse af at være robuste og stå stærkt i livet.

Selvfølgelig er der også begrænsninger ved onlineterapien. Der er ting, man ikke kan behandle online, fordi der er teknikker, man ikke kan udføre ved at lytte til lydfilerne. Under en individuel hypnosesession foregår der ofte en del kommunikation mellem klienten og mig for at opnå størst muligt behandlingsresultat. Denne kommunikation kan selvfølgelig ikke finde sted, når du lytter til lydfilerne. Alle individuelle sessioner indledes med en samtale, og hypnosesessionen tilpasses individuelt med afsæt i denne. Denne samtale er ikke en del af onlinebehandlingen.

Til gengæld kan det være, at du ønsker at starte i terapi, men aktuelt oplever så udtalt stress eller angst, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt. Dér er onlinebehandlingen en helt unik mulighed for, at du kan reducere dine symptomer i sådan en grad, at du bliver i stand til at påbegynde et sideløbende individuelt forløb. Hvis du påbegynder et individuelt forløb, så vil det at lytte regelmæssigt til hypnoselydfilerne forstærke dit behandlingsresultat.

Hvis du af geografiske årsager ikke har mulighed for at booke en tid hos Center For Mental Trivsel og har brug for hjælp til at finde en god hypnoseterapeut nær din bopæl, så læs guiden: Hvordan finder jeg den rigtige terapeut?

Opsummerende kan man sige, at der er en lang række terapeutiske teknikker, man kan udføre online. Du kan opnå store terapeutiske resultater på egen hånd, og netop det, at du tager ansvar for din egen behandling, er en vigtig dimension ved onlineforløbet. Din fleksibilitet øges, og hvis du går i individuel terapi sideløbende, så forstærkes din behandlingseffekt, når du mellem sessionerne selvstændigt arbejder med onlinelydfilerne.

Hvad er klinisk hypnose?

Klinisk hypnose kan kun udføres af sundhedsprofessionelle med offentlig autorisation fra sundhedsstyrelsen og med en specialuddannelse i hypnose. Betegnelsen klinisk hypnose er en kvalitetssikring for dig som klient, da der i Danmark ikke stilles nogen krav til hypnoseterapeuters viden eller uddannelsesmæssige baggrund. Enhver kan derfor kalde sig hypnoseterapeut.

At lære at hypnotisere er let, det kan faktisk læres på få timer. Det er en af årsagerne til, at en større andel af hypnoseterapeuter har gennemgået kurser af kun få dages eller ugers varighed. Men det skaber selvfølgelig ikke forudsætning for at yde velkvalificeret behandling. Det svarer til at give en utrænet kirurg en skalpel i hånden og bede ham om at udføre en kompliceret operation.

Klinisk hypnose bygger på professionel anvendelse af metoden med afsæt i fagspecifik teori og længerevarende træning.

Hvad er scenehypnose?

Scenehypnose er en stærkt kritisabel og etisk uforsvarlig måde at demonstrere hypnotiske fænomener på, da de medvirkende kan blive gjort til genstand for latterliggørelse. I både Norge og Sverige er scenehypnose forbudt.

En dygtig scenehypnotisør udvælger nøje sine deltagere og evner at fremstille dem på en måde, så det ligner, at han har den fulde kontrol over dem, og at de lider kontroltab.

Ud over at scenehypnose, set med professionelle øjne, er dybt uetisk, fastholder det desværre også antagelser om, at hypnose er forbundet med kontroltab, er farligt eller er forbundet med noget mystisk.

Scenehypnose har intet med Klinisk Hypnose at gøre.

Hvordan føles det at være hypnotiseret?

Hypnose er en helt naturlig tilstand, og mange der hypnotiseres for første gang kan sige: ”jeg tror ikke, jeg var i hypnose, for jeg var jo fuldt bevidst hele tiden.”

Overordnet er det meget behageligt og afslappende at være i hypnose. Hvis hypnose udføres af en kompetent behandler, vil det opleves som en særdeles tryg og skånsom behandling. Ens tidsfornemmelse kan være forandret, som vi kender det, fra når vi sover, eller ”når tiden flyver afsted.” De fleste klienter har en fornemmelse af, at de har været i hypnose i måske 20 minutter, hvor den faktuelle tid var en time.

Der kan også forekomme forandrede sanseoplevelser, som f.eks. at kroppen føles meget let, meget tung eller summende/prikkende fornemmelser i dele af kroppen. Dette er helt normalt, og relaterer sig til, at den beroligende del af nervesystemet dominerer i denne tilstand. 

Alle mennesker kender den tilsand, som hypnose udføres i, nemlig trance, fordi vi dagligt glider ind i tilstanden, når vi dagdrømmer, falder i staver eller er lige ved at falde i søvn om aftenen. Derfor har du allerede mange erfaringer med at befinde dig i denne afslappede tilstand. Hypnose er det at udføre terapeutisk arbejde i denne tilstand.

KAN JEG HJÆLPE DIG?