Førstehjælp til stress og angst

Onlineterapi hos Center for Mental Trivsel

Mærker du stress eller angst?

Mærker du stress eller angst? Er du bekymret for det, der sker med dig og med din krop? Har du følelsen af, at du har mistet kontrollen og er bange for, at det aldrig nogensinde bliver bedre? Ønsker du hjælp til at få skabt ro i din krop nu? Så er onlinebehandlingen Førstehjælp til stress og angst et behandlingstilbud, der kan hjælpe dig.

De fleste mennesker, der oplever stress eller angst, er bekymrede. Bekymrede for det de mærker, bange for om kroppen nu kan klare det, utrygge ved deres egne symptomer, fordi det kan være svært at tolke om kroppen reagerer normalt, eller om der er tale om noget potentielt farligt.

Måske har du oplevet tanker som: ”Hvad sker der med mig? Er den hjertebanken jeg mærker farlig? Jeg føler ikke, at jeg kan få vejret! Jeg bliver så bange, når jeg bliver svimmel i stressede perioder. Jeg må få det til at stoppe!” Eller er dit hoved fuld af tanker om, at hvis din stress ikke snart mindskes, så ender du med at brænde sammen? Så vil du få glæde af det terapeutiske indhold, som findes i onlinebehandlingen Førstehjælp til stress og angst.

Hvordan opstår stress og angst?

Når vi oplever stress eller angst, er intense kropslige symptomer ofte meget centrale og kan føles særdeles ubehagelige. Alle der har prøvet at have et angstanfald, panikanfald eller mærket intens stress har erfaring med, hvor ubehageligt og skræmmende ens egne kropslige symptomer kan opleves.

Mekanismen bag stress- og angstreaktioner udløses og vedligeholdes af:

Tanker → Følelser → Biokemi →  Kropslige symptomer

Dit hoved er fuld af negative tanker og bekymringer – tanker som ”hvad nu hvis”, katastrofetanker og grublerier buldrer derudaf i et uendeligt tankemylder, og din opmærksomhed er nærmest låst fast i dette indre tankemylder. Det giver en følelse af stress eller angst, som får binyrerne til at frigive stresshormoner til blodbanen.

Stresshormonerne transporteres via kredsløbet rundt til alle kroppens organer og får dem til at reagere. Det mærker du som kropslige symptomer: hjertebanken, muskelspændinger, svimmelhed, sammensnøret fornemmelse i halsen, fugtige håndflader, ondt i maven osv.

Kender du følelsen af at være ude af stand til at kontrollere din krop, når den er i alarmberedskab? Har du prøvet at være utryg eller direkte angst for dine egne symptomer, så har du også oplevet, hvordan de kropslige symptomer i sig selv kan øge oplevelsen af stress eller angst. Det der sker, når vi bliver utrygge eller bange for vores egne kropslige symptomer i forbindelse med stress eller angst, er, at vi begynder at udskille endnu flere stresshormoner. Dermed intensiveres stress- eller angstoplevelsen.

Kunne du tænke dig at lære at bryde den mekanisme? Så start din behandling allerede i dag med Førstehjælp til stress og angst.

Er onlineterapi nyt?

Hvordan virker Onlinebehandlingen Førstehjælp til stress og angst

Behandlingen består af to dele: en række terapeutiske lydfiler, der alle stimulerer den beroligende del af dit nervesystem, og dermed reducerer det kropslige alarmberedskab, som du er generet af. Og dernæst en undervisningsdel som vil ændre din forståelse af dine kropslige reaktioner samt radikalt ændre dit perspektiv på stress med afsæt i nyeste og banebrydende stressforskning.

Det menneskelige nervesystem består af to dele: en aktiv del og en beroligende del. Når du oplever alarmberedskab i din krop, så er den aktive del ”overophedet”. Derfor har det terapeutisk effekt, at du på egen hånd lærer at aktivere den beroligende del, så du bliver i stand til at genskabe ro i din krop.

Alle lydfilerne i Førstehjælpsmodulet er specialdesignet til at regulere dit nervesystem ved at fremme den beroligende del. Du vil gradvist gennem onlinebehandlingen øge din evne til at stimulere den beroligende del og dermed øge din evne til at regulere dig selv og din egen krop. Det, at kunne regulere dig selv, er helt centralt i forhold til at genvinde din psykiske trivsel. Og den evne træner du, når du lytter til lydfilerne. Når du lærer at nedregulere de kropslige symptomer, du har være generet af, reducerer du aktivt niveauet af stresshormoner, hvilket ændrer den biokemiske sammensætning i din krop. Når din krop gradvist falder til ro, så ændres din følelsesmæssige tilstand, hvilket påvirker din mentale tilstand og dine tanker positivt. Du lærer altså aktivt at igangsætte den positive spiral:

Nedregulering af kropslige symptomer – positiv biokemi i kroppen – positive følelser – tanker falder til ro.

Hvorfor behandle stress og angst med onlineterapi?

Hvorfor er det en del af behandlingen at blive undervist?

Hvis du tolker de symptomer, du mærker i din krop, når den er i alarmberedskab, som farlige, så øger du din egen udskillelse af stresshormoner.

Det intensiverer dine symptomer, og din oplevelse af stress eller angst øges som følge heraf. Derfor er det værdifuldt at forstå fysiologien bag de forskellige kropslige reaktioner, du har mærket. Når du forstår dine symptomer, og får viden om, hvorfor de er naturlige og ufarlige, bliver du mere tryg ved dem, hvilket betyder, at du ikke stimulerer til yderligere alarmberedskab. Det virker i sig selv stress- og angstreducerende.

Se hvad undervisningen indeholder.

Hvorfor behandle stress og angst med onlineterapi?

Er stress farligt?

Læger, psykologer og andre fagpersoner har gennem de sidste årtier fortalt, at stress er farligt, at stress gør dig syg, stress er noget du skal kæmpe imod eller få til at forsvinde. Denne udbredte forståelse har blot bidraget til, at vi alle higer efter at slippe af med vores stresssymptomer.

Mange har hørt, at stress øger risikoen for alt fra at blive forkølet til at udvikle hjerte-kar-sygdomme. At stress slår hjerneceller ihjel, stress skader vores DNA og får os til at ældes hurtigere. Stress er en helbredsskadende epidemi, som vi må have stoppet. Men er det nu også rigtigt? Eller er det en sandhed med modifikationer?

I 2. undervisningsmodul vil du blive klogere på, om stress i sig selv er usundt, eller om det er de tanker, vi har om stress, der er problemet. For er det mon vores negative tolkning af stress, der hæmmer vores fysiske og psykiske trivsel, snarere end det fysiologiske stressrespons i sig selv? Du vil blive introduceret til den nyeste og banebrydende videnskabelige forskning i stress, der gør op med vores hidtidige antagelser om, at stress skader vores helbred. Dine overbevisninger om stress er afgørende for, om du bliver syg af stress eller ej. Ved at ændre din tolkning, ændrer du din fysiologiske sundhed. Vil du have indsigt i denne nye banebrydende viden, så opret dig som abonnent og gå direkte til foredraget: Er stress nu også så farligt?

Hvad indeholder modulet Førstehjælp til stress og angst?

Modulet indeholder følgende lydfiler:

Akutbehandling:

Reducer stresshormonniveau
.
Skift fra indre til ydre fokus
.
Terapeutisk afspænding

Behandling af søvnproblemer:

Behandling af utryghed/angst i forbindelse med at skulle sove – hypnose

Bliv vugget i søvn – hypnose

Vær tryg når du skal sove – hypnose

Boost den beroligende del af nervesystemet:

Terapeutisk afspænding 1 – boost den beroligende del af dit nervesystem med hypnose

Terapeutisk afspænding 2 – boost den beroligende del af dit nervesystem med hypnose

Terapeutisk afspænding 3 – styrk din indre forestillingsevne med hypnose

Vejrholdning der stimulerer den beroligende del af nervesystemet

Åndedrætsøvelse der stimulerer den beroligende del af nervesystemet

Opmærksomhedstræning:

Bryd følelsen af stress eller angst med øjenbevægelsesteknik

Mindfulnessmeditation som førstehjælp til stress og angst

Skift fra indre til ydre fokus

Styrk en ny mental indstilling – adskil dig fra stressende eller angstfyldte tanker

Styrk en ny mental indstilling – mindfulnessteknik

Reducer mængden af stresshormoner:

Reducer stresshormonniveau ved løb på stedet

Reducer stresshormonniveau af ved at ryste kroppen

Reducer stresshormonniveau af ved at spænde op/slappe af

Løbende gennem behandlingen vil du få indsigt i de mekanismer, der skaber og vedligeholder stress og angst. At du begynder at få forståelse for de mekanismer, samt hvordan du kan øge din evne til selvregulering ved systematisk at styrke den beroligende del af dit nervesystem, vil gradvist øge din trivsel.

Desuden får du adgang til to omfattende undervisningsmoduler, hvor du undervises i de kropslige reaktioner, du har mærket i forbindelse med stress eller angst. Du opnår indsigt i nervesystemets opbygning og funktion og får en systematisk gennemgang af, hvordan stresshormoner påvirker de enkelte organsystemer i din krop. Desuden introduceres du, i andet modul, til den nye og fuldstændigt banebrydende forskning i stress, der med sikkerhed vil ændre din forståelse af og perspektiv på stress. Du præsenteres for seks forskellige videnskabelige undersøgelser, der på hver sin måde bidrager til at gøre op med den gængse antagelse om, at stress gør os syge. Undervisningsmodulerne er samlet set af 60 min. varighed og indeholder følgende:

1. undervisningsmodul: Mekanismerne bag de kropslige symptomer ved stress og angst:

 • Utryg ved egne kropslige symptomer
 • Nervesystemets opbygning og funktion
 • Stresshormoner
 • Kroppens alarmberedskab er tilpasset akutte situationer
 • Hvordan påvirkes hjertet af stresshormoner
 • Hvordan påvirkes musklerne af stresshormoner
 • Hvordan påvirkes lungerne af stresshormoner
 • Hvordan påvirkes øjnene af stresshormoner
 • Hvordan påvirkes fordøjelsessystemet af stresshormoner
 • Hvordan påvirkes leveren af stresshormoner
 • Hvordan påvirkes huden og kønsorganerne af stresshormoner
 • Litteratur

2. undervisningsmodul: Er stress nu også så farligt?

 • Den gængse antagelse om at stress er farligt
 • Stress øger ikke risikoen for at dø (1. videnskabelige studie)
 • Stress gør os sociale (2. videnskabelige studie)
 • Omsorg skaber robusthed (3. videnskabelige studie)
 • Stress forbedrer vores præstation (4. videnskabelige studie)
 • Vores tolkning af stress er afgørende (5. videnskabelige studie)
 • Hvordan ændrer vi vores fysiologiske stressrespons (6. videnskabelige studie)
 • Litteratur
Hvorfor behandle stress og angst med onlineterapi?

Sådan opretter du dig

Når du opretter dig som abonnent, betaler du 349 kr/mdr. og får adgang til at streame det terapeutiske indhold og undervisningen i dette behandlingsmodul. Studierabat: 249 kr/mdr.

 

Brug denne onlinebehandling sammen med Styr på stress og angst med Klinisk Hypnose og Styr på stress og angst med Mindfulness for at opnå optimal terapeutisk effekt. Få adgang til alle tre behandlingspakker for kun kun 399 kr/mdr. Studierabat: 299 kr/mdr.

KAN JEG HJÆLPE DIG?