Vision og etik:

Center For Mental Trivsels vision er at øge danskernes mentale trivsel og sundhed. Derfor lægges vægt på to centrale kriterier, nemlig tilgængelighed og kvalitet.

Tilgængeligheden handler om, at så mange mennesker som muligt får adgang til velkvalificeret terapi. Der kan være en række barrierer i forhold til at modtage behandling, hvis du oplever psykisk mistrivsel. Det kan være, at der er lange ventelister eller store økonomiske omkostninger forbundet med terapeutiske forløb. Måske oplever du indgående stress og har derfor ikke overskud til endnu en aftale i kalenderen, eller føler dig ude af stand til at tage hen til en terapeutisk klinik. Derfor har Center For Mental Trivsel udarbejdet en række onlineterapeutiske behandlinger, der netop imødekommer ovenstående udfordringer, så velkvalificeret terapi er gjort tilgængelig for alle.

Det andet kriterie er kvalitet. Ofte bygger psykoterapeutiske tilbud på begrænset evidensmæssigt grundlag. Det centrale hos Center For Mental Trivsel er at al terapi, der udøves, hvad enten det er online eller fysisk i klinikken, tager afsæt i nyeste forskning i: sammenhængen mellem psykologiske og neurobiologiske mekanismer, neuroplasticitet, mind-body-terapier og neurovidenskab. Denne forskning formidles grundigt og systematisk i alle onlinebehandlingerne såvel som i individuelle sessioner. Det sikrer dig effektiv og velkvalificeret behandling.

Center For Mental Trivsel er en terapeutisk platform skrællet for alle ikke-evidensbaseret råd og terapeutisk vejledning. Grundstenen i centeret bygger på en gennemgang af relevant forskning, der nøje udvælges, inddrages og omsættes i praksis.

Fagetiske retningslinjer og tavshedspligt:

Al terapeutisk arbejde, der udføres af Center For Mental Trivsel, udføres for at fremme det enkelte menneskes psykiske udvikling og mentale sundhed. Terapien bygger på respekten for det enkelte menneskes værdighed og integritet, herunder respekten for den enkeltes privatliv, livserfaringer, fortrolighed, selvbestemmelse og autonomi.

Al terapeutisk behandling ved Center For Mental Trivsel tager afsæt i klientens samtykke til den terapeutiske intervention. Terapien retter sig i øvrigt mod, på skånsom og respektfuld vis, at øge klientens egenkontrol over tanker, følelser og kropslige fornemmelser og foregår i et professionelt og respektfuldt samarbejde mellem terapeuten og klienten. Hver terapeutisk session bygger på en individuel vurdering af klientens særlige sundhedsfremmende ønsker og potentialer.

I den professionelle adfærd, som udvises i enhver terapeutisk kontakt, lægges vægt på faglig kvalifikation gennem forvaltning af viden og ekspertise med nænsomhed og dyb respekt for hver enkelt klient.

Center For Mental Trivsel er underlagt tavshedspligt om alle forhold, som erfares om den enkelte klient.

*de fagetiske retningslinjer er i overensstemmelse med de etiske retningslinjer fremsat af The European Society of Hypnosis.

 

KAN JEG HJÆLPE DIG?