Om mig:

Jeg hedder Mette Tvarnø og er sygeplejerske og psykoterapeut med speciale i stress- og angsttilstande. Se CV.

Jeg er grundlægger af Center For Mental Trivsel og arbejder med at fremme mennesker psykiske sundhed og trivsel.

Onlineterapi v/ Mette Tvarnø

Hvad adskiller mig fra andre psykoterapeuter?

Med mine knap 10 års erfaring som sygeplejerske på Rigshospitalet er jeg vant til at inddrage evidens og nyeste forskning i min daglige praksis. Min viden om hjerteforskning, forskning i placebo, sammenhængen mellem psykologiske og neurobiologiske mekanismer samt mind-body terapi er omfangsrig, og alle onlinebehandlinger og individuelle sessioner tager udgangspunkt i nyeste forskning inden for disse områder. Det sikrer dig både højeste faglige standard og terapeutisk kvalitet.

Jeg adskiller mig fra andre psykoterapeuter ved min indgående forskningsmæssig interesse, samt at jeg står solidt med det ene ben i den naturvidenskabelige forskning og solidt med det andet ben i den psykologiske forskning. Min kliniske erfaring og faglige indsigt som sygeplejerske skaber et stærkt fundament for min psykoterapeutiske praksis.

Jeg har som sygeplejerske altid arbejdet med kvalitetssikring og patientsikkerhed. Den viden og skoling har jeg taget med mig ind i det psykoterapeutiske fag, hvilket er af afgørende betydning, da der ikke eksisterer nogen central regulering af det psykoterapeutiske marked.

Jeg er medlem af:

Dansk Selskab For Klinisk Hypnose (en faglig organisation for hypnoseterapeuter med en autoriseret sundhedsprofessionel baggrund, hvis formål er at fremme forskning, uddannelse og etiske retningslinjer i forhold til hypnoseterapi).

Foreningen for danske psykoterapeuter (foreningen sikrer faglig og kvalitetsbærende uddannelse, lovsikring og gennemsigtighed i kvaliteten, samt sikrer etisk forsvarlighed i udførelsen af psykoterapi).

Jeg modtager løbende supervision ved Psykoterapeut Akademiet. – se i øvrigt CV

Hvordan blev Center For Mental Trivsel til?

Min baggrund for at stifte Center For Mental Trivsel er at jeg for år tilbage blev sygemeldt med stress i mit daværende job som sygeplejerske. I perioden op til sygemeldingen havde jeg haft udtalt angst, som kulminerede i en stressreaktion da arbejdspresset vedvarende var urimeligt højt.

Jeg havde i året op til min sygemelding gjort mit for at få det bedre. Jeg konsulterede nemlig en kognitiv psykolog, to privatpraktiserende psykoterapeuter, tog sessioner i tankefelt terapi, jeg begyndte at tage kosttilskud, gentog positive bekræftelser for mig selv dagligt, jeg lærte at tænke mere positivt og blev opfordret til at hvile så meget som muligt. Til trods for alle disse tiltag fik jeg det tiltagende dårligt, og det endte som nævnt i en sygemelding.

”Det kan simpelthen ikke passe,” tænkte jeg og desperat efter at få det bedre, begyndte jeg at læse den ene fagbog om stress og angst efter den anden, den ene forskningsartikel efter den anden, og tilegnede mig gradvist mere og mere viden om, hvad forskningen siger, hvad er fup og hvad er fakta, hvad er virksom terapi, og hvad er ineffektiv og utilstrækkelig terapi.

Jeg ved, at rigtig mange mennesker lige nu gennemgår det samme, som jeg har gjort. Men ikke alle har ressourcer eller overskud til at søge den ene behandlingsform efter den anden, før de finder et terapeutisk tilbud, der faktisk har effekt og er virksomt. Nogle har ikke engang overskud til at opsøge en terapeut, og de skal selvfølgelig også have adgang til god terapi.

Derfor satte jeg mig for at skabe et terapeutisk tilbud, som skulle være tilgængeligt for alle, og som byggede på nyeste forskning, hvor kvaliteten var i højsædet, og hvor der var skåret ind til benet af virksomme metoder. Et behandlingstilbud, der skulle være tilgængeligt for både den unge SU-modtager, ham med udtalt socialangst, for hvem det virker uoverkommeligt at forlade sit hjem, for hende hvor stresssymptomerne er invaliderende og for dig, der ikke har lyst til at søge i blinde, før du finder et velkvalificeret behandlingstilbud.

Jeg ved, hvad velkvalificeret behandling gør ved et menneske, der behøver det, og jeg ved desværre også, hvilke kedelige konsekvenser ineffektiv og uvirksom terapi har for den enkelte. Desværre oplever alt for mange at modtage ineffektiv terapi eller modtage terapi meget sent pga. lange ventelister. Og det ville jeg gøre op med!

Hvordan blev STRESS- OG ANGSTMETODEN til?

Sideløbende med min psykoterapeutuddannelse gik jeg i gang med et større researcharbejde, for jeg ville finde frem til de mest virksomme metoder, afdække nyeste forskning inden for disse og omdanne dem til onlinebehandlinger. 

Resultatet blev den specialudviklede metode, STRESS- OG ANGSTMETODEN. Metoden tager afsæt i nyeste relevante forskning inden for psykologi, psykobiologiske processer og neuroplasticitet.

 

Metoden behandler skånsomt og dybdegående de stress- eller angstsymptomer, du oplever, og du kan starte din behandling allerede i dag.

 

 

Fagpersoner, hvis viden er inddraget i udviklingen af metoden:

 

Professor, cand.psych., dr.med.: Bobby Zachariae

Sundhedspsykolog: Kelly McGonigal

Professor i klinisk og eksperimentel psykologi: Adrian Wells

Hjerneforsker og Ph.D. i psykologi, psykopatologi og psykofysiologi: Richard Davidsen

Professor og neuropsykolog: Morten Overgaard

Psykiater og ekspert i neuroplasticitet: Jeffry Schwarts

Sociolog og ekspert i neuroplasticitet: Annette Prehn

Professor i neurovidenskabelige psykologi: Lene Vase

Overlæge og Ph.D. i mindfulness: Lone Overby Fjorback

Grundlægger af Mindfulness-baseret-stressreduktion: Jon Kabat-Zinn

 

 

 

CV:

Uddannelse:

2019: Påbegynder Metakognitiv certificeringsuddannelse på Manchester Universitet ved professer Adrian Wells

2018: Overbygning som psykoterapeut med speciale i hypnose (NLP marster og hypnoterapeut) ved Hypnoseskolen (106 timers teori og metode, 39 timers klinisk terapi, 22 timers egenterapi og supervision 50 timer)

2017: Uddannelse som psykoterapeut med speciale i hypnose (NLP practitioner og hypnoterapeut) ved Hypnoseskolen (123 timers teori og metode, 39 timers klinisk terapi, 24 timers egenterapi og 32 timers supervision)

2016: Specialiseret telemedicinsk sygeplejerske med e-behandling/onlinebehandling som ansvarsområde.

2010 : Sygeplejerske på Rigshospitalet, specialiseret i arbejdet med alvorligt, kronisk syge hjerte- og nyrepatienter (dialyse og kardiologi).

Kurser/undervisning:

2019: Styrk dit selvværd med metakognitiv terapi ved psykolog Michael Portz

2019: Et ungdomsliv uden stress ved psykolog Solveig Wandall

2019: Stress i et eksistentielt perspektiv ved cand.mag. i filosofi Mette Vesterager.

2018: Mindfulness i psykoterapeutisk praksis ved psykolog og ph.d. i mindfulness Jakob Piet

2018: Metakognitiv terapi ved psykolog og ph.d. Pia Callesen

2018: Psykisk førstehjælp ved Psykiatrifonden

2018: Mindfulness-baseret stressreduktion ved Aarhus Universitet, overlæge i psykiatri Lone Fjorback

2018: Metakognitiv terapi til behandlingen af stress, angst og depressive lidelser ved Neokognitivt Institut

2018: Metakognitiv terapi til behandling af børn og unge ved Neokognitivt Institut

2018: Metakognitiv terapi til gravide ved Center for kognitiv og metakognitiv terapi

2018: Det gode pårørendearbejde overfor børn og unge til alvorligt syge forældre ved Det Nationale Sorgcenter

2018: Indføring i nyeste forskning i stress og depression ved Region Hovedstadens Psykiatri

2018: Åndedrættet og nervesystemet ved ph.d. i medicin Svend Åvall Severinsen

2018: Introduktion til præstationspsykologi og neurofysiologi ved Aarhus Universitet

2018: Metakognitiv terapi til børn og unge ved psykolog Carsten Juul

2018: Den plastiske hjerne, det moderne samfund og kognitiv neurovidenskab ved sociolog Annette Prehn

2018: Introduktion til metakognitiv terapi ved psykolog og ph.d. Pia Callesen

2017: Case-baseret undervisning om OCD og depression ved Psykiatrifonden

2016: Mindfulness-baseret stressreduktion ved Mindfullife

2016: Specialiseringskursus i redskaber til socialt sensitive ved Sensitiv

Supervision:

Løbende supervision ved Psykoterapeutisk Akademi.

NLP Practitioner eksamensbevis
Basal sundhedslovgivning og klinikvejledning kursusbevis
Metakognitive psykologiske redskaber kursusbevis
Hypnoterapeut eksamensbevis
Metakognitiv terapi kursusbevis
Certificeret hypnoterapeut logo
KAN JEG HJÆLPE DIG?