Hvad er Metakognitiv Terapi:

Indtil for få år siden har man antaget, at årsagen til psykisk mistrivsel skulle findes i vores tanker og følelser. At negative eller traumatiserende hændelser i fortiden var årsag til de psykiske ubalancer vi oplever i nutiden. Derfor fokuseres der i andre terapiformer på at omstrukturere og bearbejde tanker, følelser og ubehagelige oplevelser i fortiden. Men nyere psykologisk forskning har kortlagt, at det ikke er vores negative tankeindhold eller traumatiske hændelser i fortiden, der skaber psykisk mistrivsel i nutiden, men derimod hvad vi stiller op med vores negative tanker og ubehagelige minder. Det er altså vores respons på tanker og følelser, der er afgørende for, om vi udvikler psykisk mistrivsel.

Metakognitiv terapi er en markant anderledes terapeutisk metode i forhold til alle andre psykologiske retninger. Metoden bygger på mere end 20 års grundforskning i, hvordan vores tankeprocesser kan henholdsvis hæmme eller fremme vores psykiske trivsel. Det forskningen har kortlagt er, at det ikke er vigtigt hvad du tænker, men hvad du stiller op med tankerne – hvor meget fokus du giver dem, og hvor meget tid du bruger på dem. Når vi bruger meget tid og opmærksomhed på at bekymre os, gruble, spekulere, bearbejde negative tænker og holde øje med trusler, så hæmmes vores psykiske trivsel.

 

Skal vi tale om dine problemer?

Du kender dine problemer ud og ind. Du har allerede brugt mange timer på at tænke på dem og måske også tale om dem. Derfor vil du, i dine terapeutiske sessioner hos Center For Mental Trivsel, ikke komme til at dvæle ved og tale dine problemer igennem. Helt konkret vil vi ikke tale dine barndomstraumer, negative hændelser i fortiden eller andre problematikker igennem. Til gengæld vil vi undersøge, hvad dine tanker gør ved dig, hvor meget tid du bruger på dine negative tanker og hvor meget opmærksomhed du giver dem. Vi vil have fokus på, hvordan du forandrer de uhensigtsmæssige strategier du anvender i nutiden, således at din psykiske trivsel og livskvalitet kan øges og dine symptomer aftage. 

Alle mennesker har negative tanker. Alle mennesker bekymrer sig. Alle mennesker har negative følelser. Men ikke alle mennesker udvikler psykisk mistrivsel. Hvad er forklaringen på det?

Da alle mennesker har tanker med varierende negativt indhold, men ikke alle mennesker udvikler psykisk mistrivsel, er dette et vidnesbyrd om, at forklaringen på mistrivsel ikke skal findes i vores tankeindhold. Derfor skal vores tanker heller ikke omstruktureres, nuanceres, ændres, gøres mere positive eller fjernes. Men den måde vi responderer på vores tanker skal derimod forandres. 

Nyere forskning peger på, at psyken er selvregulerende. Ligesom der i vores fysiske krop konstant udspiller sig et stort antal selvregulerende processer f.eks. din temperaturregulering, dit åndedræts frekvens og dybde, fugtningen af dine øjne, din væskebalance osv., regulerer psyken sig selv – hvis vi ikke forhindrer denne regulering! Metakognitiv terapi lærer dig at tænke mindre, styrke kontrollen over dine mentale processer og rette dit fokus ud i livet.

 

Hvilken betydning har vores opmærksomhed?

Når vi oplever stress eller angst, så fastlåses vores opmærksomhed på vores negative tanker, følelser eller kropslige fornemmelser. Dette fastlåste opmærksomhedsfokus medvirker til at opretholde stress og angst og hindrer os i at opnå et balanceret syn på verden. Hvis vi f.eks. er bange for mørkhårede mænd og derfor hele tiden kigger efter mænd med mørkt hår, når vi går på gaden, så fastlåses vores opmærksomhed på denne truselsmonitorering. Og er det i mon muligt at være afslappet og rolig, når vi konstant er på udkig efter trusler? Nej, vel. Derfor retter terapien sig mod, at klienten øger fleksibiliteten i sin opmærksomhed, så vi også give andre ting i gadebilledet opmærksomhed. Det muliggør at vores alarmberedskab aftager, vores psyke får rum til at selvregulere, vores fokus kan rettes ud mod livet, og vores symptomer aftager.

Gennem terapien vil du øge kontrollen over din egen opmærksomhed, så du bliver i stand til at vælge, hvor meget fokus du vil give dine negative tanker. At reducere den tid du bruger på dine negative tanker, til f.eks. 30 min. dagligt, vil øge dit psykiske velbefindende. Når du giver dine negative tanker mindre opmærksomhed, så kommer de til at fylde mindre, og dine symptomer vil naturligt begynde at aftage.

Betyder det, at jeg ikke må tænke over tingene? At jeg skal undertrykke mine tanker, eller skubbe dem væk? Nej! For det er kontraproduktive strategier, der fastholder både stress og angst. Du lærer, at du kan kontrollere hvilke tanker du giver opmærksomhed, og hvor meget tid du vil bruge på dem.

 

Hvordan virker metakognitiv terapi på stress og angst?

Når vi oplever stress eller angst, så går meget af vores opmærksomhed til:

  • Vores negative tanker
  • Vores negative følelser
  • Ubehagelige kropslige fornemmelser
  • At holde øje med vores egne følelser (følelsesmonitorering)
  • At holde øje med kropslige symptomer (symptomtjek)
  • At holde øje med trusler – indre eller ydre (truselsmonitorering)
  • At bekymre os
  • At kontrollere tanker, følelser eller kropslige fornemmelser
  • At undgå tanker, følelser eller situationer
  • At mærke efter

Alle disse strategier ender med at blive en del af problemet, fordi de medvirker til at opretholde stress- eller angsttilstanden. Gennem metakognitiv terapi lærer du at forandre disse strategier til mere hensigtsmæssige, der muliggør, at dine tanker og følelser kan forblive flygtige, så du din psyke kan regulere sig af sig selv.

 

Hvad er metakognitioner?

Årsagen til stress og angst er ikke de ydre rammer, traumatiske hændelser i fortiden eller negative tanker i nutiden. Årsagen er overtænkning. Så hvorfor ikke bare tænke mindre?

Det der afgør, hvilke mentale strategier vi gør brug af, er vores metakognitioner. Metakognitive overbevisninger er de overbevisninger, vi har om vores egen tænkning – vores tanker om vores tanker. Hvis vi f.eks. tænker: ”jeg bliver nødt til at bekymre mig for at være forberede. Jeg bliver nød til at holde øje med trusler for at være på forkant. Jeg må tænke mig til en løsning,” så har vi en antagelse om, at vores tænkning har nytteværdi. Så er det klart at vi bruger f.eks. bekymring som strategi.

Hvis vi f.eks. tænker: ”jeg kan ikke styre, om jeg bekymre mig. Jeg kan ikke kontrollere, hvad jeg stiller op med mine tanker, de overmander mig bare.” Så er det klart, at man ikke afbryder bekymringsprocessen. For man ved simpelthen ikke, at man er i stand til det.

Disse metakognitive antagelser udfordres og omstruktureres gennem terapien.

 

Er tanker farlige?

Når man oplever stress eller angst, er det almindeligt at have en oplevelse af, at ens tanker kan være farlige, skadelige, kan gøre en skør eller lignende. ”Jeg ender med at blive skør af alle mine bekymringer. Min hjerne tager skade af alle de negative tanker.”

Du vil gennem dit terapeutiske forløb opdage, at tanker hverken er farlige eller skadelige. Dette er en vigtig erkendelse, da overbevisningen om at de tanker man har er farlige, i sig selv kan fremme stress og angst.

 

Hvordan opleves det at være i metakognitiv terapi?

Mange klienter beskriver et metakognitivt forløb, som helt anderledes end traditionel samtaleterapi, fordi man ikke dvæler ved problemer og negative hændelser i fortiden. I stedet kan det metakognitive forløb opleves mere som et ”kursus” end som traditionel terapi.

I terapien indgår en række konkrete øvelser der hjælper dig til gradvist at erfare, at du kan kontrollere dine mentale processer og dermed ændre dine mentale vaner.

Læs mere om angst her

Læse mere om stress her

Læs mere om de diagnoser Center For Mental Trivsel behandler

 

KAN JEG HJÆLPE DIG?