Hvad er klinisk hypnose?

Hypnose er en naturlig, afslappet og meget behageligt tilstand at være i. Det er en tryg og skånsom behandling, hvor man kan opnå vidtgående terapeutiske resultater på ofte få sessioner. Klinisk hypnose udføres kun af sundhedsfagligt personale og bygger på professionel anvendelse af hypnose som metode. Når du modtager hypnosebehandling hos Center For Mental Trivsel er du derfor sikret kvalitet i din behandling. 

 

Hvordan virker Klinisk Hypnose?

 

Forklaringen på at du kan få styr på stress og angst med Klinisk Hypnose er, at du under behandlingen støttes til at ændre på dine indre mentale billeder og forestillinger. Forskning i hjernens neuroplasticietet har kortlagt, at der dermed dannes nye nervebaner. Helt konkret dannes der nye forbindelser mellem synapserne i hjernen, når man ændrer på sine indre mentale billeder og forestillinger. Gennem dine individuelle hypnosebehandlinger, vil du gradvist aflære uhensigtsmæssige kropslige og adfærdsmæssige reaktioner.  Det er forklaringen på, hvorfor Klinisk Hypnose er så virksomt et terapeutisk redskab til behandling af stress og angst.

 

 

 

 

Hjernen forandrer sig under hypnose

Tidligere har man antaget, at hypnose var et effektivt terapeutisk værktøj til at bearbejde negative eller traumatiske hændelser i fortiden. Nyeste psykologiske forskning har afskrevet denne forståelse og har kortlagt, at sindet fungerer helt anderledes end hidtil antaget. Det er korrekt, at vi har en underbevidsthed, og i hypnose får vi mere direkte adgang til denne. Men det er ikke gennem bearbejdning af negative oplevelser eller traumatisk materiale, at du opnår terapeutisk effekt. Forklaringen skal findes et andet sted, nemlig i din hjernes neuroplastiske evne.

Neuroplasticitet er hjernens evne til at ændre sine strukturer og aktivitetsmønstre. Din hjerne består af ca. 100 miliarder hjerneceller, og hver af disse er forbundet med op til 10.000 andre hjerneceller. Der befinder sig altså et ubegribeligt stort neurologisk netværk i din hjerne, og det netværk forandrer sig konstant. Neuroplasticitet beskriver den konstante forandring af din hjerne, som forårsages af tanker, følelser, indre eller ydre oplevelser.

Det vi gør igen og igen, bliver hjernen god til. Måske har du i en periode igen og igen mærket stress eller angst. Din hjerne er altså blevet god til at producere denne tilstand. Men den gode nyhed er, at du skånsomt og effektivt kan træne din hjerne til at gøre noget andet. Under din hypnosebehandling guider jeg dig til aktivt at vende din opmærksomhed væk fra den ydre verden og ind mod din indre oplevelse. Det muliggør, at du kan lære nye måder at tænke på, nye følelsesmæssige reaktioner og nye måder at handle på, hvilket skaber nye neurale forbindelser i din hjerne, og ændrer hjernens strukturer. På den måde forandrer du din hjerne under din behandling, du træder nye og mere hensigtsmæssige ”hjernestier”, der muliggør, at dine stress- eller angstsymptomer aftager.

Se i øvrigt ofte stillede spørgsmål om hypnose

 

KAN JEG HJÆLPE DIG?