Diagnoser

Generelt om angst

Angst er en grundfølelse, som alle mennesker oplever, fra tid til anden, livet igennem. Det er helt naturligt at føle angst og ængstelighed f.eks. i forbindelse med at skulle på date, holde tale foran mange mennesker, påbegynde et ny job…

læs mere

Helbredsangst og sygdomsangst

Sygdom er altid en potentiel risiko for alle mennesker. At få forbigående tanker om sygdom er helt normalt og skaber i sig selv ikke problemer. Men for nogle mennesker tager tanker om sygdom overhånd og begynder at styre deres liv.

læs mere

Eksamensangst

At blive ængstelig ved tanken om at skulle til eksamen er helt naturligt. Det er en reaktion de fleste mennesker oplever, og den er nærmest uundgåelig. De fleste kender derfor også til det ubehag, som en eksamenssituation kan vække…

læs mere

OCD

80 % af os alle har tvangstanker fra tid til anden, men hos de fleste af os fylder disse tanker ikke det store, og vi tillægger dem ikke nogen særlig betydning. Mennesker med OCD tillægger derimod deres tvangstanker en helt særlig betydning…

læs mere

PTSD

PTSD er en tilstand der kan udvikles efter en traumatisk begivenhed, hvor personen har følt sig truet på sit liv, sin eksistens, har oplevet intens frygt eller hjælpeløshed. Tilstanden kan opleves som om fortiden har låst dig i et jerngreb.

læs mere

Social angst

Ved social angst fylder negative tanker, antagelser og forestillinger, om personens manglende evne til at indgå i relationer og sociale situationer, uforholdsmæssigt meget. Frygten for at andre menneskers negative tanker og vurderinger…

læs mere

Generaliseret angst

Generaliseret angst karakteriseres ved så udtalte og tilbagevendende bekymringer, at det afstedkommer angstsymptomer. Bekymringerne opleves for personen som ukontrollerbare, og tilstanden ledsages…

læs mere

Dødsangst

Alle mennesker har tanker om døden, og de fleste mennesker er, i en eller anden grad, bange for at dø. Det er helt naturligt og er ikke et problem i sig selv. Døden er et eksistentielt grundvilkår, det ved vi alle. De fleste mennesker lever dem denne viden…

læs mere

Panikangst

Panikangst opstår pludseligt, og kan for personen føles som om det opstår ud af det blå. Nogle beskriver det som om, at angsten slog ned i dem som et lyn fra en klar himmel, eller at angsten væltede ind over dem som en stormflod og fuldstændig…

læs mere

Fobier og fobisk angst

Fobisk angst er angst, der relaterer sig til specifikke ting eller situationer. Det karakteristiske ved denne angstlidelse er, at specifikke ting eller situationer aktiverer en stærk angstreaktion og derfor reagerer personen voldsomt i mødet…

læs mere

Gravid og bekymret

At blive gravid og indstille sig på at skulle have et barn er måske den største livsomvæltning en kvinde kan komme ud for. Under graviditeten gennemgår kroppen en gennemgribende forandring, som skaber nye og ukendte kropslige fornemmelser.

læs mere

Bange for at føde

Er du bange for at føde? Måske så bange, at det afholder dig fra at blive gravid? Eller er du gravid og oplever du at tanker om fødslen fylder så meget, at det er svært for dig at nyde din graviditet, så er der hjælp at hente. Center For Mental Trivsel udbyder…

læs mere

Traumatisk fødselsoplevelse

Vi har alle hørt fødselsberetninger om hvor smuk og intens oplevelse det var, da den lille kom til verden. Eller hvordan kvinden følte sig styrket og kraftfuld i og efter oplevelsen. ”Det var en fantastisk oplevelse, jeg glæder mig allerede til at vi skal have den næste.”

læs mere

Efterfødselsreaktion

En efterfødselsreaktion er en paraplybetegnelse for den behandlingskrævende reaktion, som det at blive forældre kan afstedkomme. Op mod 15 % af alle kvinder og knap lige så mange mænd udvikler en efterfødselsreaktion.

læs mere

Stress

Stress er en naturlig del af et menneskeliv, og er ikke et problem, når det opleves kortvarigt og forbigående. Når stress derimod udvikler sig til en tilstand, skaber det ubehag for personen og reducerer den daglige trivsel. Alle taler om stress…

læs mere
KAN JEG HJÆLPE DIG?