Hvad er dit problem?

Et provokerende spørgsmål? Måske, men faktisk relevant at stille, hvis du oplever psykisk mistrivsel. Når vi oplever at have det dårligt psykisk, så har vi ofte to problemer.

Et ”problem 1”

og

Et ”problem 2”

Hvad er problemet bag angst?

Alle har vi et eller flere ”problem 1.” Dette dækker over de konkrete problemer, som livet byder os: økonomiske problemer, en dårlig chef, at vores partner har forladt os, at vi er blevet ramt af sygdom, at vi har stress eller angst, at vores barn har det svært i skolen osv.

”Problem 2” dækker over al den tænkning vi bruger på ”problem 1.” Lad mig givet et eksempel:

Christian havde tre angstanfald inden for få uger, for ca. tre måneder siden. Christian havde aldrig haft angstanfald før, og han anede ikke hvad der skete med ham. Anfaldene var voldsomme, og har virkelig rystet ham. Han tænker på det mange timer dagligt. Han forsøger at analysere sig frem til, hvorfor han fik angstanfald. Hvis han nu finder svaret, har han måske også løsningen på, hvordan han udgår det i fremtiden. Han tænker igen og igen på, hvor ubehageligt det var, og han har udarbejdet nogle strategier, der skal sikre, at han ikke kommer til at opleve det igen. Han har nemlig aftalt med sin kæreste, at hun altid har sin telefon på sig, så han kan ringe og blive beroliget, hvis han skulle få brug for det. Desuden er han begyndt at holde øje med sine følelser og sin krop. ”Var det der en følelse af angst? Hvad var det jeg mærkede i min krop? Hvorfor slår mit hjerte lidt hurtigt, er det tegn på, at der er et angstanfald på vej?”

Christian bruger op til 10 timer dagligt på at tænke på og holde øje med, om der er nye angstanfald på vej.

Han har en tiltagende oplevelse af uro og ubehag. Han mærker ofte spændinger i sin krop og hjertebanken. Han kan også få svedige håndflader, hvis han bliver bange for, at der er et nyt anfald på vej.

Når tænkningen vedligeholder angsten.

Det problem der p.t. hæmmer Christian mest, er ”problem 2.” Helt nøgternt kan man sige, at han oplevede tre angstanfald af 20 minutter hver – i alt 1 time. Siden da har hen bekymret sig 10 timer dagligt i tre måneder om angstanfaldende. Det giver 900 timers tænknings-respons på 1 times ubehag.

Jeg ved, at dette regnestykke for nogle kan være provokerende. Men det tydeliggøre, at det aktuelt ikke er ubehaget ved angstanfaldene, der er problemet. Det er derimod den langvarige bekymringsrespons og hans overvågning af egne følelser og kropslige fornemmelser, der giver ham symptomer som uro og hjertebanken.

Derfor ville Christian have glæde af at lære, at reducere tiden han bruger på ”problem 2.” Det ville nemlig reducere de symptomer han aktuelt oplever, og mindske risikoen for at et nyt angstanfald skulle opstå.

Vil du også lære at reducere den tid, du bruger på at bekymre dig ved at øge kontrollen over dine egne mentale processer? Så påbegynd et individuelt forløb hos Center For Mental Trivsel?

Vil du vide mere om årsagen til angst og behandlingen af angst?

Vil du påbegynde din behandling allerede i dag med onlinebehandlingen STRESS- OG ANGSTMETODEN?

 

KAN JEG HJÆLPE DIG?