Hvad er en fobi? 

Fobisk angst er angst, der relaterer sig til specifikke ting eller situationer. Det karakteristiske ved denne angstlidelse er, at specifikke ting eller situationer aktiverer en stærk angstreaktion, og derfor reagerer personen voldsomt i mødet med den fobiske situation. Hos nogle personer med fobisk angst kan blot tanken om en fobisk situation udløse angst og aktivere kropslige symptomer og ubehag.

Eksempler på fobisk angst kan være:

  • Dyr f.eks. hunde, edderkopper, insekter, slanger
  • Højder
  • Mørke
  • Lukkede rum
  • At flyve
  • Offentlige toiletter
  • At gå til tandlægen
  • Synet af blod, herunder nåle
  • Køre i bil

Hvad er sikkerheds- og undgåelsesadfærd ved fobisk angst:

Det er almindeligt ved fobiske tilstande at forsøge at undgå de situationer eller ting, der aktiverer angstsymptomer. Eksempel ved emetofobi (angst for at kaste op) kan personen have meget høj hygiejnisk standard i håndteringen af fødevare f.eks. spritte hænder ofte, altid læse anmeldelser af restauranter, inden de går ud og spiser, orientere sig om nærmeste udgang, samt hvor der findes toiletter, altid at have tyggegummi på sig mm. Dette kaldes sikkerhedsadfærd. (obs. angsten for bakterier/smitte/opkast kan også være et udtryk for, at personen lider af OCD – link).

Ligeledes kan personen med emetofobi undgå offentlig transport, store menneskemængder, offentlige toiletter, indtagelse af alkohol, undgå at være sammen med fulde mennesker, undgå at komme i kontakt med mennesker, der kunne have mavevirus, undgå særlige fødevarer f.eks. kylling og skaldyr eller undgå at blive gravid, fordi disse situationer potentielt medfører risiko for at kaste op.

Et andet eksempel er hæmofobi, som dækker over angst for synet af blod, ulykker eller nåle enten i virkeligheden eller på film. I det tilfælde vil synet af blod ofte medføre tydelige kropslige symptomer som f.eks. svimmelhed og i nogle tilfælde besvimelse (vasovagal reaktion).

Årsager til at fobier udvikles:

Forskningsmæssigt er årsagerne til, at specifikke fobier udvikles, ikke tilstrækkeligt belyst. Dog peger en række studier i retning af, at specifikke negative oplevelser kan forårsage udviklingen af fobisk angst. Dette er i overensstemmelse med den kliniske erfaring hos Center For Mental Trivsel. Desuden påviser nogle undersøgelser, at fobiske tilstande kan videreføres f.eks. fra forældre til barn, og at miljøet kan have en betydning for, at frygt for specifikke ting indlæres.

Hvordan behandles forbier?

Når du behandles for din fobi hos Center For Mental Trivsel, retter behandlingen sig mod at aflære den indlærte, uhensigtsmæssige reaktion, som dine angstsymptomer er udtryk for. Dette gøres effektivt og skånsomt i Klinisk Hypnose (link).

Under hypnosebehandlingerne vil du aflære den uhensigtsmæssige angstreaktion, som kontakten med eller tanken om en fobisk situation udløser.  Ved hjælp af adfærdspsykologiske teknikker er det muligt at ændre tillærte følelser og adfærd. Da hjernen er plastisk og konstant forandrer sig på baggrund af indre og ydre påvirkning, vil hypnosebehandlingen bevirke, at du træder nye stier i din hjerne. Under hypnosen skabes nye neurale kredsløb, der ændrer dine tanker, adfærd og følelsesmæssige reaktioner, hvilket omformer din hjerne. Derfor er Klinisk Hypnose en særdeles effektiv behandling til fobisk angst.

 

KAN JEG HJÆLPE DIG?