Hvad er dødsangst:

Alle mennesker har tanker om døden, og de fleste mennesker er i en eller anden grad bange for at dø. Det er helt naturligt og er ikke et problem i sig selv.  Døden er et eksistentielt grundvilkår, det ved vi alle. De fleste mennesker lever med denne viden uden, at den rigtig fylder noget i hverdagen og kun i situationer, hvor vi på den ene eller anden måde bliver mindet om, at livet en dag ender, begynder tanker om døden at fylde vores opmærksomhed. Hvis vi f.eks. konfronteres med alvorlig sygdom, eller mister nogen vi kender, så vækker det hos de fleste tanker om, at livet en dag slutter. Igen er dette naturligt og ikke et problem i sig selv.

Men for nogle mennesker kommer tanker om døden til at fylde uforholdsmæssigt meget. Mennesker med dødsangst kan dvæle flere timer dagligt ved tanker om døden. Bekymre sig og gruble over døden i en sådan grad at det begynder at gå ud over trivslen, livskvaliteten og tilstedeværelsen i livet.

Dødsangst er en tilstand, der både ses hos mennesker, som er sunde og raske, og hos mennesker, der er syge. Fælles for begge grupper er, at konsekvensen af dødsangst ofte bliver, at fokus på faktisk at leve livet her og nu reduceres. Det er svært at få mest muligt ud af sit liv, hvis tankerne hele tiden kredser om døden. Derfor er dødsangst en tilstand, der bør behandles, og nyere psykologiske behandlingsmetoder har gjort det muligt at behandle tilstanden effektivt. 

Hvad er forskellen på at være bange for døden og have dødsangst?

Som nævnt er de fleste mennesker i en eller anden grad bange for at dø, og tanker om døden fylder i varierende grad i alle menneskers liv. Særligt når vi på den ene eller anden vis bliver konfronteret med vores egen dødelighed, begynder tanker om døden at fylde. Det er en naturlig del af det at være menneske.

Nogle mennesker bruger bevidstheden om, at vi en dag skal herfra, til at være mere til stede i livet og få gjort de ting, som virkelig betyder noget for dem. Derfor kan det at få tanker om døden indimellem øge vores bevidsthed omkring livet og hjælpe os med at prioritere det, der er vigtigt.

Hos mennesker med dødsangst øger tanker om døden ikke tilstedeværelsen i livet, tværtimod. I dette tilfælde leder tanker om døden nemlig til angstsymptomer som hjertebanken, uro, ængstelse, følelse af angst, klump i halsen eller fornemmelse af sammensnøret hals, ondt i maven, kvalme, koldsved, snurrende fornemmelse, ændret synsoplevelse f.eks. flimren for øjnene, mundtørhed mm.

Et andet karakteristikum er den udtalte mængde tanker, der kredser om døden. Personen oplever et indgående fokus på tanker om at miste dem, man elsker, eller selv at skulle dø. Tanker som: ”bare jeg ikke dør, inden mine børn bliver voksne. Bare jeg når at se dem vokse op. Hvad hvis jeg dør af et hjerteanfald? Hvad sker der, når vi dør? Ser jeg aldrig min familie igen? Jeg tør ikke at lægge mig til at sove, for hvad hvis jeg nu ikke vågner igen.” Ved mærkedage som fødselsdage eller nytår kan personen få tanker som: ”nu er der et år mindre at leve i. Nu er jeg endnu tættere på døden.” Tankerne kører i ring og udløser angstsymptomer.

Dødsangst kan lægge sig tæt op ad helbredsangst og panikangst (links).

Hvad skaber og vedligeholder dødsangst?

Dødsangst skabes ikke af det faktum, at vi skal dø. Hvis det faktum var årsagen til lidelsen, ville vi alle jo lide af dødsangst. Tilstanden skabes og vedligeholdes af uhensigtsmæssige mentale strategier. Når vi forsøger at forberede os på døden ved ofte at tænke over den i flere timer ad gangen, eller vi forsøger at skubbe tankerne væk, undertrykke dem, dulme tanker og følelser ved at søge beroligelse hos andre eller på anden vis at få styr på dem, så ender de strategier med at bidrage til, at lidelsen vedligeholdes. Paradokset ved lidelsen er, at vi forsøger at komme væk fra det faktum, at vi skal dø, fordi det vækker så ubehagelig angst. Men jo mere vi forsøger at komme væk fra det, jo mere er vi i kontakt med det. Jo mere vi tænker på døden, jo mere fylder den, og jo mindre er det muligt for os at være tilstede i livet.

Hvordan behandles dødsangst?

Alt afhængig af hvordan du oplever at være angst for døden, så behandles de tilgrundliggende årsager til lidelsen. Måske du er sund og rask, måske du lever med en sygdom og på den måde konfronteres med døden. Uafhængig af din situation kan du i terapien lære at mindske din tænkning om døden, så du bliver i stand til at leve dit liv mere fuldt og helt her og nu.

KAN JEG HJÆLPE DIG?