Generelt om angst

Generelt om angst

Angst er en grundfølelse, som alle mennesker oplever fra tid til anden livet igennem. Det er helt naturligt at føle angst og ængstelighed f.eks. i forbindelse med at skulle på date, holde tale foran mange mennesker, påbegynde et ny job, at opleve sygdom osv. Når angst...
Helbredsangst og sygdomsangst

Helbredsangst og sygdomsangst

Hvad er helbredsangst/sygdomsangst? Sygdom er altid en potentiel risiko for alle mennesker, og for de fleste fylder denne viden ikke det store i hverdagen. At få forbigående tanker om sygdom, hvis vi mærker et jag i brystet, eller finder en uforklarlig plet på huden,...
Eksamensangst

Eksamensangst

Hvad er eksamensangst? At blive ængstelig ved tanken om at skulle til eksamen er helt naturligt. Det er en reaktion, de fleste mennesker oplever, og den er nærmest uundgåelig. De fleste kender derfor også til det ubehag, som en eksamenssituation kan vække. Men hos...
OCD

OCD

Tvangstanker og -handlinger er normale: Tvangstanker er helt normale. 80 % af os alle har tvangstanker fra tid til anden, men hos de fleste af os fylder disse tanker ikke det store, og vi tillægger dem ikke nogen særlig betydning. Mange mennesker har oplevet at stå på...
PTSD

PTSD

Hvad er PTSD? PTSD er en tilstand, der kan udvikles efter en traumatisk begivenhed, hvor personen har følt sig truet på sit liv, sin eksistens eller har oplevet intens frygt eller hjælpeløshed. Tilstanden kan opleves som om, fortiden har låst dig i et jerngreb....
Social angst

Social angst

Hvad er social angst? Ved social angst fylder negative tanker, antagelser og forestillinger om personens manglende evne til at indgå i relationer og sociale situationer uforholdsmæssigt meget. Frygten for andre menneskers negative tanker og vurderinger skaber så stort...
KAN JEG HJÆLPE DIG?