Behandlingen forløber i 3 faser:

 

Første fase rette sig mod at få skabt ro i din krop. I denne fase vil du desuden få udfordret de uhensigtsmæssige antagelser, du måtte have om stress og angst. Dine antagelser om farligheden af det du oplever omstruktureres, hvilket har terapeutisk effekt, da sådanne antagelser er med til at vedligeholde stress- og angsttilstande.

Anden fase retter sig mod at få ændret dit forhold til dine tanker. Forudsætningen for at udvikle en stress- eller angsttilstand er, at vi tillægger vores negative tanker værdi og giver dem særlig opmærksomhed. I denne fase af behandlingen træner du at gøre det modsatte, nemlig at afkoble dig fra tankerne.

Tredje fase handler om at integrer de nye mentale strategier i dit liv, i sådan en grad at de etableres som naturlige og vedvarende.

 

Nedenfor ses en behandlingsplan for hver fase, der beskriver dit behandlingsforløb.

KAN JEG HJÆLPE DIG?