Onlineterapi hos Center for Mental Trivsel

Nu kan du behandle dig selv for stress og angst!

– med helt ny og banebrydende onlineterapeutisk behandling

Har du stress eller angst?

 

Har du stress eller angst, og ønsker du dybdegående og velkvalificeret behandling allerede i dag?

STRESS- OG ANGSTMETODEN er en moderne psykologisk metode, der tager afsæt i nyeste forskning i krydsfeltet mellem psykologi og hjerneforskning. Metoden er komplimentærterapeutisk, dvs. sammensat af flere terapeutiske metoder inden for hvilke, der er produceret helt ny og banebrydende evidens. Det unikke er, at behandlingsmetoden udnytter det enorme potentiale ved kombinationen af de tre virksomme behandlingsmetoder: Mindfulness, Klinisk Hypnose og Kropslig Regulering af Nervesystemet. Onlineterapien muliggør, at du kan modtage behandling hjemme i din egen stue!

Mærker du stress eller angst? Så opret dig som abonnent og start din onlinebehandling allerede i dag! Når du opretter dig som abonnent, får du direkte adgang til at streame det terapeutiske indhold 24/7. På den måde kan du modtage behandling, præcis når det passer dig.

 

 

Fordele ved onlinebehandlingen:

– Du kan nu effektivt behandle dig selv hjemme i din egen stue

– Behandlingen er altid hos dig, også når du har brug for det akut

– Symptomer på stress og angst kan tages i opløbet inden, det når at udvikle sig 

– Eller hvis du har så udtalt stress eller angst, at individuel terapi virker uoverkommeligt, kan behandlingen nu komme til dig

– Du kan modtage behandling, når det passer ind i din hverdag, så fleksibiliteten er høj

– Du kan modtage terapi så ofte, du ønsker det

– Terapien er let tilgængelig

– De økonomiske omkostninger holdes ned

– Du kan modtage behandling i dine trygge omgivelser derhjemme

Online terapi

Onlineterapi: Førstehjælp til stress og angst

Førstehjælp til stress og angst

Kender du følelsen af at være ude af stand til at kontrollere din krop, når den er i alarmberedskab?

Styr på stress og angst med Klinisk Hypnose

Har du prøvet at være utryg eller direkte angst for dine egne symptomer?

Onlineterapi: Styr på stress og angst med klinisk hypnose
Onlineterapi: Styr på stress og angst med mindfulness

Styr på stress og angst med Mindfulness

Har du også oplevet hvordan de kropslige symptomer i sig selv kan øge oplevelsen af stress eller angst?

Ved at oprette dig som abonnent på Center For Mental Trivsel får du adgang til et væld af terapeutiske lydfiler og undervisningsmoduler, der skånsomt og dybdegående behandler den stress eller angst, du mærker.

Onlinebehandlingen kan udgøre et selvstændigt terapeutisk forløb, men behandlingseffekten øges i kombination med individuelle sessioner. Se Behandlingsplanen

Gennem onlineterapien får du mulighed for at træne nye færdigheder mellem dine individuelle sessioner, hvormed den terapeutiske effekt øges. Hvis du af geografiske årsager ikke har mulighed for at booke en tid hos Center For Mental Trivsel, og har brug for hjælp til at finde en god terapeut nær din bopæl, så læs guiden “Hvordan finder jeg den rette terapeut?”

Er det overhoved muligt at få styr på stress og angst med onlineterapi?

Er det overhovedet muligt at få styr på stress og angst?

Mange mennesker tror fejlagtigt, at stress og angst er tilstande, vi er dømt til at leve med, eller som i hvert fald er svære at blive helt fri af, når vi først er blevet ”ramt” af stress eller angst.

Måske siger du til dig selv: ”Jeg er særligt sensitiv, og derfor er jeg mere disponeret for at opleve stress eller angst. Jeg har altid bekymret mig meget, også som barn, så det er bare sådan, jeg er. Jeg må nok indse, at stress og angst i en eller anden grad vil fylde noget resten af mit liv.” Det kan også være, at du altid har oplevet dig selv som robust og psykisk stærk, og derfor tænker: ”Jeg kan slet ikke kende mig selv mere. Det kan ikke passe, at jeg har fået det så skidt.”

I kølvandet på sådanne antagelser kan der opstå en følelse af at være forkert: ”Hvorfor mig? Hvorfor er jeg så sårbar? Hvorfor kan jeg ikke bare have et filter som så mange andre mennesker? Hvorfor skal jeg altid tænke så meget? Hvorfor skal jeg føle og mærke så meget?”

Måske har du haft det skidt rigtig længe og prøvet andre behandlingsformer men uden tilstrækkelig effekt. Derfor spørger du måske også dig selv: ”Kan jeg overhovedet ændre mig?”

Jeg vil fortælle dig noget meget vigtigt, som understøttes af den nyeste psykologiske forskning: Der er ikke noget galt med dig, men der er noget galt med dine mentale strategier. Eller sagt på en anden måde, det er dine uhensigtsmæssige mentale vaner og strategier, der skaber og vedligeholder den stress og angst, du er generet af. Og den gode nyhed er, at du i dit behandlingsforløb med STRESS- OG ANGSTMETODEN aflærer dine uhensigtsmæssige mentale vaner og strategier og erstatter dem med nye og mere hensigtsmæssige.

Grunden til at det kan lade sig gøre, er, at din hjerne er formbar og foranderlig, og derfor er stress og angst heller ikke tilstande, vi er dømt til at leve med. Lydfilerne i behandlingsmodulerne hjælper dig til at træde nye og mere hensigtsmæssige stier i din hjerne, og frigør dig dermed fra den stress eller angst, du har oplevet.

 Neuroplasticitet i forhold til stress og angst

Neuroplasticitet i forhold til stress og angst

Som nævnt er din hjerne formbar og foranderlig, den er altså neuroplastisk. Med andre ord ændrer din hjerne konstant sine strukturer og aktivitetsmønstre. Hjernen består af ca. 100 milliarder hjerneceller, og hver af disse er forbundet med op til 10.000 andre hjerneceller.

Der befinder sig altså et ubegribeligt stort neurologisk netværk i din hjerne, der er under konstant forandring forårsaget af tanker, følelser, indre eller ydre oplevelser.

Det vi gør igen og igen, bliver hjernen god til. Måske har du i en periode igen og igen mærket stress eller angst. Din hjerne er altså blevet god til at producere denne tilstand. Men den gode nyhed er, at du skånsomt og effektivt kan træne din hjerne til at gøre noget andet. Når du lytter regelmæssigt til lydfilerne i behandlingsmodulerne, så skaber du nye neurale kredsløb i din hjerne.  Du skaber nye og mere ønskværdige ”hjernestier”, der muliggør at dine stress- eller angstsymptomer gradvist reduceres.

Forudsætningen for at en stress- eller angsttilstand kan skabes og opretholdes er, at du får negative tanker som bekymringer eller grublerier, store mængder af analyserende tanker, ”hvad nu hvis-tanker” osv. Alle mennesker har denne typer tanker fra tid til anden, men når man oplever stress eller angst, tillægger man disse tanker betydning, og fokuserer sin opmærksomhed på dem. Det er dette opmærksomhedsfokus på negative tanker, der skaber følelsen af stress eller angst, som igen skaber uhensigtsmæssige biokemiske reaktioner i kroppen og igangsætter ubehagelige kropslige symptomer. Forenklet ser mekanismen sådan ud:

Hvordan virker STRESS- OG ANGSTMETODEN?

De tre behandlingsmetoder i STRESS- OG ANGSTMETODEN: Klinisk Hypnose, Mindfulness og Kropslig Regulering af Nervesystemet. De påvirker på forskellig vis de enkelte komponenter i den mekanisme, der har skabt og vedligeholdt den stress eller angst, du har været generet af.

Klinisk hypnose påvirker alle fire komponenter, da du i hypnose både arbejder med tanker, følelser og kropslige reaktioner. I klinisk hypnose påvirkes effektivt psykobiologiske processer. Det betyder, at du gennem behandlingen opnår en positiv påvirkning af dine psykologiske processer, som får dine biologiske processer i kroppen til at følge med. Konkret vil du opleve, at den beroligende del af dit nervesystem aktiveres med roligt åndedræt og afslappede muskler til følge. Hypnosebehandlingen hjælper dig med at skabe nye færdigheder, herunder ændringer af tanker, adfærd og følelser gennem adfærdspsykologiske teknikker. Når du lytter til hypnoselydfilerne, påvirkes din hjernes neuroplasticitet, og du begynder at skabe nye neurale kredsløb, der ændrer dine tanker, adfærd og følelsesmæssige reaktioner, hvilket reducerer stress og angst.

.

Mindfulness påvirker ikke dit tankeindhold, men ændrer den måde, hvorpå du forholder dig til dine tanker. Du trænes i ikke at overvældes af dine egne tanker, men i stedet at adskille dig fra dem, forholde dig afkoblet til dem. Det bevirker over tid, at din biokemi ændres, og dit nervesystem falder til ro. Denne afkoblet relation til tanker trænes også i forhold til følelser og kropslige fornemmelser, og bryder med stress- eller angsttilstanden, da mekanismen bag stress og angst ikke længere kan opretholdes.

 

Gennem behandling med Kropslig Regulering af Nervesystemet påvirkes din biokemi i positiv retning gennem aktivering af den beroligende del af dit nervesystem. Det bevirker, at dine kropslige symptomer nedreguleres, og din krop falder til ro og begynder at slappe af.

For at få mere indsigt i, hvordan Klinisk Hypnose, Mindfulness og Kropslig Regulering af Nervesystemet virker, så læs mere under de forskellige behandlingsmoduler eller se behandlingsplanen.

Hvorfor behandle stress og angst med onlineterapi?

Hvorfor behandle stress og angst med onlineterapi?

Aktuelt oplever 430.000 danskere symptomer på alvorlig stress hver dag og knap 400.000 lider af angst. Særligt de unge er hårdt ramt. Over de sidste ti år er der sket en tredobling i antallet af unge med angst, og op imod hver 4. ung føler sig stresset i dagligdagen.

Kort sagt: det står skidt til med danskernes mentale trivsel. Spørger man verdenssundhedsorganisationen WHO, så fortsætter udviklingen, for de forudser, at psykiske lidelser vil blive en af de mest udbredte sygdomme allerede i år 2020.

Til trods for de alarmerende statistikker modtager alt for få behandling, bl.a. grundet lange ventelister og store økonomiske udskrivninger i forbindelse med terapi. En større andel af dem der faktisk modtager behandling, oplever desværre denne som mangelfuld eller uden tilstrækkelig effekt. Derfor er der brug for velkvalificeret og virksom behandling, som er tilgængelig for alle. Det er netop afsættet for den række onlinebehandlinger, som Center For Mental Trivsel har udviklet.

Centeret udgør en terapeutisk platform skrællet for alle ikke-evidensbaseret råd og terapeutisk vejledning. Grundstenen i centeret bygger på en kritisk gennemgang af relevant forskning, der nøje udvælges og derpå inddrages og omsættes i praksis. Centerets overordnede vision er at bidrage til at øge danskernes mentale trivsel og sundhed. Få mere viden om Center For Mental Trivsel

Er onlineterapi nyt?

Er onlineterapi nyt?

Onlineterapi, eller e-behandling som det kaldes i sundhedssektoren, bliver en mere og mere udbredt måde at modtage behandling på, både somatisk og psykiatrisk. I Danmark er der kun på forsøgsbasis etableret internetpsykiatri, hvorimod tele-psykiatriske tilbud i Sverige i langt højere grad er implementeret som en del af den kliniske behandling.

Men hvorfor skal du så ikke bare vente på, at den regionale psykiatri udbreder disse e-behandlinger? For det første er der fortsat lange udsigter til dette. Dertil kommer, at langt fra alle, der oplever stress eller angst, tilbydes et psykiatrisk forløb. Desuden bygger de fleste afprøvede psykiatriske e-behandlinger på kognitiv terapi, hvor klienten på konfronterende vis skal opnå behandlingseffekt f.eks. ved detaljeret at skulle skrive om en traumatisk hændelse, denne har været ude for. Det adskiller sig markant fra de onlineterapeutiske behandlinger, som Center For Mental Trivsel udbyder. Disse tilbud baseres på skånsomme, ressourcefokuserede behandlingsmetoder, og derfor vil du opleve behandlingen som tryg, behagelig og skånsom hele vejen igennem.

Tilbage i 2016 var jeg telemedicinsk sygeplejerske og lavede dagligt live-onlinebehandlinger, også kaldet e-behandling. Det muliggjorde, at mennesker kunne modtage behandling i deres egen stue, blot de havde en iPad. Det skabte stor glæde og frihed hos de mennesker, jeg behandlede, og min vision om at gøre velkvalificeret onlineterapi tilgængelig for alle tager bl.a. afsæt i denne kliniske erfaring. (Se i øvrigt vision).

Hvordan fungerer STRESS- OG ANGSTMETODEN

i praksis?

Behandlingen er bygget op af tre onlinebehandlingsmoduler:

Hver behandlingsmodul indeholder en række lydfiler, der på hver sin måde skånsomt og effektivt behandler den stress eller angst, du har været generet af. I hele behandlingsperioden lytter du dagligt til minimum en lydfil. For detaljeret behandlingsoverblik se behandlingsplanen.

Hver behandlingsmodul indeholder desuden undervisningsmoduler, der gennem forløbet gradvist gør dig klogere på mekanismerne bag stress og angst samt forskningen bag behandlingsmetoderne. Grunden til at undervisningen er en vigtig del af behandlingen er, at det i sig selv har terapeutisk effekt at få forståelse for mekanismerne bag den stress eller angst, du oplever. Desuden vil det at få indsigt i forskning bag metoderne motivere dig, da du kan sætte din daglige behandling ind i en meningsfuld og forståelig kontekst, fordi du får viden om hvorfor og hvordan behandlingen virker.

Se hvilke lydfiler og undervisningsmoduler de enkelte behandlingsmoduler indeholder.

KAN JEG HJÆLPE DIG?